Caritas - Laudato Si | Czy biznes jest gotowy na minimalizm? Encyklika „Laudato si'” papieża Franciszka na Forum Ekonomicznym
Czy biznes jest gotowy na minimalizm? Encyklika „Laudato si'” papieża Franciszka na Forum Ekonomicznym

Radosław Marlęga, szef doradców Caritas Polska, zaznaczył jak wielką rolę w aktywności ekologicznej ma wspólnotowe działanie. Diecezjalne Caritas i parafialne zespoły, to potencjał organizacji społecznie działającej, który ma realny wpływ na środowisko lokalne. Caritas Polska koordynuje pracę 41 diecezjalnych i archidiecezjalnych Caritas w Polsce, wspierając je w wykonywaniu ich zadań. To również zespół ponad 100 tysięcy wolontariuszy w całym kraju. Prowadzący przytoczył cytat z encykliki Laudato si’ papieża Franciszka: „Kultury ekologicznej nie można sprowadzać do serii nagłych i jednostronnych odpo­wiedzi na problemy, które powstają w związku z degradacją środowiska, wyczerpywaniem się zasobów naturalnych i zanieczyszczeniem. Powinna być ona innym spojrzeniem, myślą, polityką, programem edukacyjnym, stylem życia i duchowości, które nadawałyby kształt sprzeciwowi wobec ekspansji paradygmatu technokratycznego.” (Laudato si, 111).

BIZNES A EKOLOGIA

Neil Thorns, dyrektor ds. Komunikacji i Rzecznictwa w CAFOD (Caritas Wielka Brytania) podkreślił, że kryzys ekologiczny jest zawsze kryzysem społecznym, w którym cierpią najsłabsi. Podkreślił on, że swoista innowacja encykliki Laudato si polega na tworzeniu przestrzeni do dialogu pomiędzy poszczególnymi aktorami życia społeczno – politycznego. Jak zaznaczył, papież nie oczekuje od biznesu wyzbycia się zysku ale raczej jego sprawiedliwego podziału i niewykluczaniu najbiedniejszych, którzy powinni wnieść swój wkład w jego kształtowanie. Neil Thorns podkreślił także, że obecność Caritas na Forum w Krynicy jest promocją ekonomii Franciszka i ważnym wkładem we współczesny dyskurs społeczno – gospodarczy.

Prezes zarządu firmy Siemens Polska Dominika Bettman pytała: czy algorytmy są etyczne? „Naszym, biznesu zadaniem jest je takimi uczynić, jesteśmy za to odpowiedzialni. Dążymy do tego aby w 2030 roku nasz łańcuch produkcyjny był zeroemisyjny. Stawiamy na edukację, bo jesteśmy przekonani, że to świadomość człowieka w zakresie świadomego uprawiania ekologii musi wzrosnąć. Wiemy, które procesy które procesy życiowe mogą ułatwić nowe technologie. Rozumiemy też, że dziś rozwiązania techniczne muszą spełniać oczekiwania konsumentów na produkty wysokiej jakości.

„Nasza firma działa w oparciu o konkretne wartości. I jeśli w te wartości, my jako zespół firmowy wierzymy, to działamy skutecznie” – podkreślił Maksymilian Braniecki, prezes Lidl Polska. „Jako firma zakładamy długofalowe strategie oraz rozwiązania biznesowe i ekologiczne. Naszym celem jest zapewnienie lepszej przyszłości firmie i naszym klientom, więc kiedy mówimy „kup więcej”, nie zachęcamy aby nabywać więcej przedmiotów, tylko zachęcamy aby więcej kupować u nas, w Lidlu. To są standardowe mechanizmy marketingowe. Robimy to, na co mamy realny wpływ. Dbamy o jakość dostarczanych produktów, także w takim wymiarze, że sprawdzamy ich pochodzenie, warunki pracy w jakich pracują produkujący je ludzie. Zarabiamy, bo taki jest cel biznesu, ale nie kosztem najuboższych” – zaznaczył prezes.

Grażyna Piotrowska – Oliwa, prezes zarządu Virgin Mobile Polska: „Zmienia się sposób zarabiania pieniędzy przez firmy”. W encyklice Laudato si’ papieża Franciszka czytamy o naszej planecie – Ziemi. Teraz patrzymy jak płonie Amazonia i mam wrażenie, że politycy, którzy zgadzają się na degradację lasów tropikalnych, „płuc Ziemi”, tej encykliki nie czytali. Biznes musi na siebie zarabiać i dlatego jest uważny na potrzeby społeczeństw, także te ekologiczne. Jeżeli degradacja środowiska będzie postępować w takim tempie jak wyrąb lasów, to przetrwa tylko sztuczna inteligencja, którą my ludzie stworzymy i na której zarobimy, ale nas nie uratuje.

EKOLOGIA A NAUKA I SPOŁECZEŃSTWO

Doktor Tomasz Rożek, dziennikarz naukowy, fizyk zauważył: „Politycy mają budżet i tym wygrywają z konkurencją: biznesem, organizacjami społecznymi, inicjatywami oddolnymi. Kształtują prawo, które jak w Amazonii dopuszcza do degradacji środowiska, de facto z chęci jeszcze większego zysku. I tu papież Franciszek w encyklice Laudato si’ chciał powiedzieć, że powinniśmy postępować odwrotnie. Postawić na wartości a nie tylko powiększanie stanu konta. Żyjemy w świecie rozwiniętej komunikacji i pełnym samotnych ludzi. Rozwój jest dziś rozumiany jako zwiększanie sprzedaży i wymiany. Określa nas stosunek do konsumpcji. Działajmy więc, a nie tylko o potrzebnych działaniach rozmawiajmy” – zaapelował.

Ekologia integralna jest szansą na zmianę postaw i nawyków, na szacunek wobec całego Stworzenia. „Laudato si” – to zaproszenie papieża Franciszka do troski o nasz wspólny dom – Ziemię.

W tym roku Caritas Polska, jako pierwsza organizacja pozarządowa w historii Forum Ekonomicznego w Krynicy – Zdrój otrzymała możliwość poprowadzenia aż trzech paneli dyskusyjnych. Agenda spotkań przewidywała trzy debaty o społeczeństwie, ekonomii i gospodarce ze światem biznesu i polityki, które odbyły się w dniach 3-4 września.

https://caritas.pl/blog/2019/09/04/dyrektor-caritas-polska-ks-marcin-izycki-w-pomaganiu-wazne-sa-milosierdzie-i-profesjonalizm/