Caritas - Laudato Si | diecezja zielonogórsko – gorzowska
diecezja zielonogórsko – gorzowska

Animatorem w diecezji jest Anna Kobylińska

Adres e-mail: akobylinska@caritas.org.pl

 

Encyklika Laudato si’ nawołuje, także mnie, do ekologicznego nawrócenia, do troski o NASZ WSPÓLNY DOM. Dbam o niego już teraz, by jutro służył moim dzieciom, potem ich dzieciom i przez kolejne pokolenia. Wydaje się, że dziś to już właściwie nie jest nawet kwestia wyboru, a konieczność… Codziennych wyborów dokonuje każdy z nas. Szczególnie istotny w pracy przy projekcie Caritas jest aspekt świadomościowy i edukacyjny. Jeśli bowiem wiem CO chcę zmienić mogę zadać kolejne pytanie: JAK? I tak rodzi się praktyczny wymiar projektu. Pracując przy Laudato si’ w naszej diecezji łączymy więc teorię z praktyką. Zmiana nie dokona się sama – tylko moimi i twoimi decyzjami.

Pracując blisko eko-tematów jednocześnie jestem w trakcie studiów psychoterapeutycznych. Życie w zgodzie ze sobą prowadzi do życia w harmonii z drugim człowiekiem i światem, który nas otacza. Ciągle jest jeszcze szansa na współistnienie w świecie, w którym człowiek stoi w szczególnym miejscu między Bogiem, a resztą stworzenia. I może tą pozycję dobrze wykorzystać – budując i wspierając naturę swoimi codziennymi wyborami.

 

Diecezja zielonogrsko – gorzowska jest niezwykle rozległa i łączy w sobie dwa województwa: lubuskie i dolnośląskie. Naszym dużym atutem i zasobem naturalnym są tereny zielone – pola, łąki, jeziora i lasy.  Jednocześnie jesteśmy diecezją na zachodniej granicy kraju.

Troska o nasz wspólny dom w ramach projektu Laudato si’ dotyka wielu różnorodnych kwestii, ale wśród najistotniejszych znajduje się edukacja – zarówno dzieci jaki i osób dorosłych. Wiedza i świadomość jak zachodzą określone procesy oraz jaki mają wpływ ma środowisko naturalne daje szansę na realne zmiany w mentalności, a to z kolei pociąga zmianę codziennych nawyków na takie, które wspierają środowisko naturalne. Ponieważ wiedzę najlepiej zdobywa się poprzez praktyczne działanie program zawiera różne formy działań praktycznych takich jak: przy edukacji dot. niemarnowania wody oraz segregowania odpadów zostanie utworzone poidło z bieżącą wodą, ale uczniów jednej ze szkół; omawiając temat bioróżnorodności sadzone są naturalne łąki oraz wzbogacane o kolejne rośliny przyparafialne skwery i ogrody; kiedy poruszamy kwestię roli owadów stawiamy dla nich hotele; temat recyklingu wiążemy z szyciem wielorazowych toreb ze starych obrusów czy zasłon, albo woreczków na warzywa i owoce z zalegających w wielu domach firan. W swoich działaniach łączymy pokolenia, wychodzimy do tych, którym bliskie są tematy eko, ale jeszcze bardziej do tych, którzy je ignorują. Chcemy, aby poprzez ten projekt i konkretne działania środowiska Caritas były dobrym zaczynem pod realne zmiany w trosce o nasz wspólny, również lokalny, diecezjalny dom.