Nawrócenie ekologiczne, niezbędne do stworzenia dynamiki trwałej zmiany, jest także nawróceniem wspólnotowym (Ls' 219)
papież Franciszek
(...) nie jesteśmy odłączeni od innych stworzeń, tworząc z innymi istotami wszechświata wspaniałą powszechną komunię (Ls' 220)
papież Franciszek
Caritas - Laudato Si | Dobre praktyki
Dobre praktyki

Angażując się w projekt rozwoju Wspólnoty Caritas Laudato si’ w Polsce jesteśmy przekonani, że zawarte w encyklice papieża Franciszka przesłanie jest kluczem do stawienia czoła wyzwaniu klimatycznemu. Potrzebne i oczekiwane jest nasze wspólne zaangażowanie na rzecz Stworzenia. Zmiana się nie dokona bez kolejnych naszych kroków na drodze ekologicznego nawrócenia. W pojedynkę, ale przede wszystkim inspirując i mobilizując do działania jeden drugiego.

W tym miejscu chcielibyśmy zbierać dobre przykłady takich działań wspólnot chrześcijańskich, których podstawą i motywacją działania jest Troska o Stworzenie wypływająca z Chrztu Świętego.

Jeżeli angażujesz się w takie działania lub znasz takie miejsca, ludzi działających we wspólnotach lokalnych – zachęcamy do kontaktu.

Dobre praktyki
Zobacz więcej
Kampania mediowa
Zobacz więcej