Pochwalony bądź, Panie mój,
ze wszystkimi Twymi stworzeniami,
szczególnie z panem bratem słońcem,
przez które staje się dzień i nas przez nie oświecasz.
I ono jest piękne i świecące wielkim blaskiem:
Twoim, Najwyższy jest wyobrażeniem.
św. Franciszek
Caritas - Laudato Si | O projekcie
O projekcie

Caritas Polska odpowiadając na apel papieża Franciszka zawarty w encyklice Laudato si’ rozpoczyna współpracę z NFOŚiGW by, podobnie jak wiele innych organizacji katolicki na świecie, swoim działaniem odpowiadać na rosnące potrzeby ekologiczne ludzkości i środowiska.

Kluczowe jest rozszerzenie typowej dla Caritas troski o ludzi, tak by obejmowała ona także troskę o „wspólny dom” – Ziemię, o naszą wspólną przyszłość i bezpieczeństwo.

Działania projektowe w zakresie ekologii integralnej obejmują:

1) aktywizacja wspólnot Caritas w Polsce i kształtowanie postaw prośrodowiskowych ich członków poprzez realizację praktycznych działań;
2) budowanie społeczeństwa obywatelskiego w duchu Społecznej Nauki Kościoła Katolickiego, zwłaszcza w duchu encykliki Laudato si’,
3) rzecznictwo na rzecz wdrożenia traktatu paryskiego i ochrony najsłabszych mieszkańców planety przed skutkami degradacji środowiska i zmian klimatu.

Projekt zakłada m.in. stworzenie sieci animatorów Caritas Laudato si’ oraz wspieranie lokalnych inicjatyw wolontariackich, parafialnych i szkolnych wspólnot Caritas. Działania projektowe będą realizowany w 12 diecezjach (5 diecezji w roku 2019 plus 7 diecezji w roku 2020).

Kampania informacyjna obejmie całą Polskę (planowany zasięg – 16 milionów odbiorców).

 

Całkowity koszt realizacji projektu: 7 576 055,00 zł

Kwota dofinansowania z Narodowego Funduszu Rozwoju Środowiska i Gospodarki Wodnej: 6 964 360,00 zł

Termin rozpoczęcia projektu: 01.12.2018 r.

Termin zakończenia działań projektowych: 31.01.2022 r.

 

Ks. Marcin Iżycki: Organizując Niedzielę Świętego Franciszka Caritas Polska włącza się w obchody Święta Stworzenia

Od 1 września do 4 października kościół powszechny obchodzi „Season of Creation” – „Święto stworzenia”. W tym czasie Caritas Polska podejmując temat ekologicznego nawrócenia zaprasza do włączenia się w szereg spotkań wokół tego tematu: warsztatów, modlitwy i refleksji. W 2019 roku obchody tzw. Niedzieli Świętego Franciszka odbywają się w 5 diecezjach: zielonogórsko-gorzowskiej, koszalińsko-kołobrzeskiej, sosnowieckiej, przemyskiej i rzeszowskiej. W 2020 r. w obchody włączy się 12 diecezji.

Zobacz więcej
Wyniki konkursu na inicjatywy ekologiczne diecezjalnych Centrów Wolontariatu Caritas w 2019 roku

Wiemy już kto otrzyma pieniądze na realizację projektów!

Zobacz więcej
Ekologia integralna w praktyce. „Zrobimy, co możemy”

Żyjemy w epoce supermarketów. Wzrok nasz nie wybiega poza sklepowe półki, promocyjne gazetki i wypełnione tanimi produktami magazyny sklepów internetowych. Póki za pomocą karty płatniczej możemy zaspokoić większość podstawowych potrzeb, a mimo komunikatów o suszy, woda wciąż leci z kranu, póty degradacja środowiska naturalnego będzie poza zasięgiem naszej uwagi.

Zobacz więcej