Nawrócenie ekologiczne, niezbędne do stworzenia dynamiki trwałej zmiany, jest także nawróceniem wspólnotowym (Ls' 219)
papież Franciszek
(...) nie jesteśmy odłączeni od innych stworzeń, tworząc z innymi istotami wszechświata wspaniałą powszechną komunię (Ls' 220)
papież Franciszek
Caritas - Laudato Si | O projekcie | Projekty lokalne 2019
Projekty lokalne 2019

Angażując się w ekologiczne projekty Wspólnoty Caritas Laudato si’ w Polsce jesteśmy przekonani, że zawarte w encyklice papieża Franciszka przesłanie jest kluczem do stawienia czoła wyzwaniu klimatycznemu. Potrzebne i oczekiwane jest nasze wspólne zaangażowanie na rzecz Stworzenia. Zmiana nie dokona się bez naszych kroków na drodze ekologicznego nawrócenia. Działamy wspólnie, inspirując i mobilizując do działania jeden drugiego.

Caritas Laudato si’. Działamy już w 12. diecezjach!

Dwanaście diecezji, jeden cel. Nawrócenie ekologiczne. Apel papieża Franciszka, głos Kościoła katolickiego, tak często przypominany przez Jana Pawła II i Benedykta XVI, dziś diecezjalni i lokalni animatorzy Caritas Laudato si' zanoszą do swoich parafii i społeczności lokalnych.

Zobacz więcej
Ogłoszenie wyników Konkursu na inicjatywy ekologiczne dla Parafialnych Zespołów Caritas w 2019 roku
Zobacz więcej
Dla wychowawców, liderów grup, nauczycieli, katechetów

W związku z obchodami 5-lecia encykliki Laudato si’, wydaliśmy także jej opracowanie, które jest obszernym tekstem przygotowanym przez specjalistów i może służyć każdemu, kto chciałby zgłębić temat. Opracowanie może być podstawą do pracy indywidualnej bądź wspólnej, bazą do przygotowania lekcji czy zajęć dotyczących ekologii oraz korzeni nauczania o niej w Kościele Katolickim.

Zobacz więcej