Także światu mediów nie może być obca troska o człowieka i jest on wezwany do wyrażania czułości.
Papież Franciszek
Caritas - Laudato Si | O projekcie | Kampania mediowa
Kampania mediowa

Ogólnopolska kampania crossmediowa – promująca społeczną naukę Kościoła katolickiego w zakresie ekologii integralnej w mediach tradycyjnych i elektronicznych.

Szczegółowe działania projektu:

1) Spoty w TV ogólnokrajowej (60 emisji).

2) Stałe zielone strony w mediach katolickich: Niedziela, Przewodnik Katolicki, portal Laudati Si’ etc.

3) Wkładki do drukowanych mediów katolickich: Gość Niedzielny, Niedziela, Przewodnik Katolicki, etc.

4) Portal Laudato Si’.

5) Konta w mediach społecznościowych: profile na Caritas Polska i projektowy: Caritas Laudato si.

6) Ulotka informacyjna o projekcie. Ulotkę otrzymają potencjalni uczestnicy projektu w 12. diecezjach biorących udział w projekcie.

7) Broszura promocyjna Laudato Si’ – instrukcja działania z dobrymi praktykami z innych krajów. Otrzymają ją uczestnicy projektu i społeczności lokalne w 12. diecezjach biorących udział w projekcie.

8) Broszura: wnioski z pilotażu – dobre praktyki Laudato Si’ w Polsce.

9) Specjalne, ekologiczne wydanie kwartalnika Caritas.

Działania projektowe będą realizowany w 12 diecezjach (5 diecezji w roku 2019 plus 7 diecezji w roku 2020). Kampania informacyjna obejmie całą Polskę (planowany zasięg – 16 milionów odbiorców).

Tu liczy się inicjatywa!

Ten wrzesień zapowiada się ekscytująco! Trzy konkursy grantowe w każdej z pięciu diecezji biorących udział w naszym projekcie.

Zobacz więcej