Caritas - Laudato Si | O projekcie | Konkursy grantowe
Konkursy grantowe
Konkurs przy Centrach Wolontariatu Caritas - rok 2020 w ramach projektu „Ekologia integralna encykliki Laudato si’ w działaniu Wspólnot Caritas i społeczności lokalnych”

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie na inicjatywy, których celem jest przełożenie zasad ekologii integralnej encykliki Papieża Franciszka Laudato si’ na praktykę życia Kościoła i społeczności lokalnych.

Tematyka inicjatywy powinna zawierać się w jednym lub kilku spośród poniższych obszarów:

 1. Podniesienie świadomości ekologicznej członków lokalnej wspólnoty;
 2. Popularyzacja encykliki “Laudato si’ – w trosce o wspólny dom” i społecznej nauki Kościoła w obszarze ekologii;
 3. Zmiana modelu konsumpcji – ekonomia dzielenia, ograniczenie konsumpcji, promowanie wielokrotnego wykorzystywania przedmiotów;
 4. Przeciwdziałanie zanieczyszczeniu powietrza;
 5. Odpowiedzialna konsumpcja żywności, w tym przeciwdziałanie jej marnowaniu;
 6. Ochrona i/lub przywracanie bioróżnorodności;
 7. Przeciwdziałanie zmianom klimatu – ograniczenie lokalnej emisji CO2 i metanu;
 8. Ograniczanie marnowania wody, zwiększanie lokalnej retencji.

Konkurs skierowany jest przede wszystkim do członków Centrów Wolontariatu Caritas działających na terenie diecezji: białostockiej, bydgoskiej, kieleckiej, katowickiej, koszalińsko-kołobrzeskiej, przemyskiej, rzeszowskiej i warmińskiej. Szczegóły dla osób nienależących do CWC i chcących wziąć udział w projekcie można znaleźć w regulaminie lub kontaktując się z Animatorem Diecezjalnym swojej diecezji.

Inicjatywy mogą obejmować następujące formy działań:

a) Kampanie społeczne, edukacyjne lub medialne na poziomie lokalnym, w tym:

 • szkolenia, warsztaty lub spotkania z ekspertami lub praktykami;
 • tworzenie materiałów edukacyjnych lub kampanijnych;
 • tworzenie materiałów medialnych/ informacyjnych i ich publikacja
 • imprezy lub wydarzenia ogólnodostępne;
 • badanie stanu świadomości lokalnej społeczności;
 • inne formy popularyzacji wiedzy i rozwiązań praktycznych.

b) Praktyczne działania lokalne służące kształtowaniu praktyki zrównoważonego życia i popularyzacji dobrych praktyk, obejmujące:

 • tworzenie rozwiązań stanowiących alternatywę dla dotychczasowych praktyk społecznych;
 • wprowadzanie tych rozwiązań w przestrzeni publicznej, widocznych i dostępnych dla ogółu uczniów i/lub społeczności lokalnej;
 • włączanie osób spoza zespołu projektowego (szerszej społeczności szkoły i/lub lokalnej) w realizację działań i/lub korzystanie z wypracowanych rozwiązań;
 • działania propagujące przyjęte rozwiązania wśród  szeroko rozumianej społeczności lokalnej.

c) Tworzenie sieci osób lub instytucji angażujących się w działania na rzecz ekologii integralnej.

d) Promocję projektu, a zwłaszcza upowszechnianie dobrych praktyk wypracowanych w trakcie jego realizacji.

e) Inne praktyczne działania propagujące nauczania Kościoła Katolickiego odnoszącego się do zagadnień ekologicznych.

Termin realizacji projektów od 2020-06-01 do 2020-11-30.

Kwota dotacji na inicjatywę: do 10 000,00 zł. Wkład własny nie jest wymagany.

Na zgłoszenia czekamy do 15 maja 2020 roku (ogłoszenie wyników 1 czerwca 2020 r).

System składania wniosków: https://witkac.pl

Ważne dokumenty związane z konkursem w 2020 roku:

Regulamin konkursu dla CWC w 2020 roku (PDF)

Manual WITKAC (PDF)

 

KONTAKT

• diecezja białostocka: apapierz@caritas.org.pl, tel. 660679998
• diecezja bydgoska: spiotrowski@caritas.org.pl, tel. 602629109
• diecezja częstochowska: jziaja@caritas.org.pl
• diecezja kielecka: kpiotrowicz@caritas.org.pl, tel. 784580513
• diecezja katowicka: kdlugajczyk@caritas.org.pl, tel. 500524656
• diecezja koszalińsko-kołobrzeska: mgieldon@caritas.org.pl, tel. 728402964
• diecezja przemyska: ikazimierz@caritas.org.pl, tel. 575907530
• diecezja rzeszowska: achmura@caritas.org.pl tel. 134618370 w.47
• diecezja sosnowiecka: mwewiora@caritas.org.pl, tel. 323630370
• diecezja warmińska: kkucewicz@caritas.org.pl, tel. 501239211

 

Kolejne nabory wniosków już we wrześniu!

———————————————————————-

Dziękujemy za wszystkie nadesłane przez Was wnioski konkursowe! Informujemy, że podjęliśmy decyzję o wydłużeniu czasu na ocenę wniosków do dnia 9 czerwca 2020 r. do godziny 15. Dziękujemy za cierpliwość! Zmiana ta nie wpływa na regulaminowe ramy czasowe projektów.

Wyniki już wkrótce

Konkurs przy Szkolnych Kołach Caritas – rok 2020, w ramach projektu „Ekologia integralna encykliki Laudato si’ w działaniu Wspólnot Caritas i społeczności lokalnych”

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie na inicjatywy, których celem jest przełożenie zasad ekologii integralnej encykliki Papieża Franciszka Laudato si’ na praktykę życia Kościoła i społeczności lokalnych.

Tematyka inicjatywy powinna zawierać się w jednym lub kilku spośród poniższych obszarów:

 1. Podniesienie świadomości ekologicznej członków lokalnej wspólnoty;
 2. Popularyzacja encykliki “Laudato si’ – w trosce o wspólny dom” i społecznej nauki Kościoła w obszarze ekologii;
 3. Zmiana modelu konsumpcji – ekonomia dzielenia, ograniczenie konsumpcji, promowanie wielokrotnego wykorzystywania przedmiotów;
 4. Przeciwdziałanie zanieczyszczeniu powietrza;
 5. Odpowiedzialna konsumpcja żywności, w tym przeciwdziałanie jej marnowaniu;
 6. Ochrona i/lub przywracanie bioróżnorodności;
 7. Przeciwdziałanie zmianom klimatu – ograniczenie lokalnej emisji CO2 i metanu;
 8. Ograniczanie marnowania wody, zwiększanie lokalnej retencji.

Pomysłodawcami oraz wykonawcami danego projektu mogą być przede wszystkim członkowie Szkolnych Kół Caritas i/lub inni współpracownicy Caritas działający na terenie diecezji: białostockiej, bydgoskiej, częstochowskiej, kieleckiej, koszalińsko-kołobrzeskiej, przemyskiej, rzeszowskiej, sosnowieckiej i warmińskiej. Szczegóły dla osób nienależących do SKC i chcących wziąć udział w projekcie można znaleźć w regulaminie lub kontaktując się z Animatorem Diecezjalnym swojej diecezji.

Inicjatywy mogą obejmować następujące formy działań:

 1. Kampanie społeczne, edukacyjne lub medialne na poziomie lokalnym, w tym:
 • szkolenia, warsztaty lub spotkania z ekspertami lub praktykami;
 • tworzenie materiałów edukacyjnych lub kampanijnych;
 • tworzenie materiałów medialnych/ informacyjnych i ich publikacja
 • imprezy lub wydarzenia ogólnodostępne;
 • badanie stanu świadomości lokalnej społeczności;
 • inne formy popularyzacji wiedzy i rozwiązań praktycznych.2. Praktyczne działania lokalne służące kształtowaniu praktyki zrównoważonego życia i popularyzacji dobrych praktyk, obejmujące:
 • tworzenie rozwiązań stanowiących alternatywę dla dotychczasowych praktyk społecznych;
 • wprowadzanie tych rozwiązań w przestrzeni publicznej, widocznych i dostępnych dla ogółu uczniów i/lub społeczności lokalnej;
 • włączanie osób spoza zespołu projektowego (szerszej społeczności szkoły i/lub lokalnej) w realizację działań i/lub korzystanie z wypracowanych rozwiązań;
 • działania propagujące przyjęte rozwiązania wśród  szeroko rozumianej społeczności lokalnej.3. Tworzenie sieci osób lub instytucji angażujących się w działania na rzecz ekologii integralnej.4.Promocję projektu, a zwłaszcza upowszechnianie dobrych praktyk wypracowanych w trakcie jego realizacji.5. Inne praktyczne działania propagujące nauczania Kościoła Katolickiego odnoszącego się do zagadnień ekologicznych.

Termin realizacji projektów od 2020-06-01 do 2020-11-30.

Kwota dotacji na inicjatywę: do 4 000,00 zł. Wkład własny nie jest wymagany.

Na zgłoszenia czekamy  do 15  maja 2020 roku (ogłoszenie wyników 1 czerwca 2020 r).

System składania wniosków: https://witkac.pl

Ważne dokumenty związane z konkursem w 2020 roku:

Regulamin konkursu dla SKC w 2020 roku (PDF)

Manual WITKAC (PDF)

 

KONTAKT

• diecezja białostocka: apapierz@caritas.org.pl, tel. 660679998
• diecezja bydgoska: spiotrowski@caritas.org.pl, tel. 602629109
• diecezja częstochowska: jziaja@caritas.org.pl
• diecezja kielecka: kpiotrowicz@caritas.org.pl, tel. 784580513
• diecezja katowicka: kdlugajczyk@caritas.org.pl, tel. 500524656
• diecezja koszalińsko-kołobrzeska: mgieldon@caritas.org.pl, tel. 728402964
• diecezja przemyska: ikazimierz@caritas.org.pl, tel. 575907530
• diecezja rzeszowska: achmura@caritas.org.pl tel. 134618370 w.47
• diecezja sosnowiecka: mwewiora@caritas.org.pl, tel. 323630370
• diecezja warmińska: kkucewicz@caritas.org.pl, tel. 501239211

 

Kolejne nabory wniosków już we wrześniu!

———————————————————————-

Dziękujemy za wszystkie nadesłane przez Was wnioski konkursowe! Informujemy, że podjęliśmy decyzję o wydłużeniu czasu na ocenę wniosków do dnia 9 czerwca 2020 r. do godziny 15. Dziękujemy za cierpliwość! Zmiana ta nie wpływa na regulaminowe ramy czasowe projektów.

Wyniki już wkrótce

ZAKOŃCZONO Konkurs przeznaczony dla Parafialnych Zespołów Caritas w roku 2019 „Ekologia integralna encykliki Laudato si’ w działaniu Wspólnot Caritas i społeczności lokalnych”

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie na inicjatywy mające uwadze troskę o Stworzenie na terenie parafii, w duchu encykliki Laudato si’ Papieża Franciszka. W 2019 roku konkurs skierowany jest do wszystkich członków Parafialnych Zespołów Caritas z diecezji:
koszalińsko-kołobrzeskiej, przemyskiej, rzeszowskiej, sosnowieckiej i zielonogórsko-gorzowskiej.

Na zgłoszenia czekamy od 8 do 23 września 2019 roku (ogłoszenie wyników 30 września 2019).

Inicjatywy, czyli projekty powinny mieć charakter lokalny, edukacyjny, a inspiracja do ich podjęcia powinna wypływać z lektury encykliki Papieża Franciszka Laudato si’.

 

Ważne dokumenty związane z konkursem dla Parafialnych Zespołów Caritas w 2019 roku:

Regulamin konkursu dla PZC w 2019 roku (w .pdf)

Załącznik nr 1 Formularz zgłoszeniowy PZC 2019 (w .doc)

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych (w .pdf)

 

ZAKOŃCZONO Konkurs przeznaczony dla Centrów Wolontariatu Caritas w roku 2019 „Ekologia integralna encykliki Laudato si’ w działaniu Wspólnot Caritas i społeczności lokalnych”

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie na inicjatywy mające uwadze troskę o Stworzenie na terenie diecezji, w duchu encykliki Laudato si’ Papieża Franciszka. W 2019 roku konkurs skierowany jest do Centrów Wolontariatu Caritas w diecezjach:
koszalińsko-kołobrzeskiej, przemyskiej, rzeszowskiej, sosnowieckiej i zielonogórsko-gorzowskiej.

Na zgłoszenia czekamy od 8 do 23 września 2019 roku (ogłoszenie wyników 27 września br).

Inicjatywy, czyli projekty powinny mieć charakter lokalny, edukacyjny, a inspiracja do ich podjęcia powinna wypływać z lektury encykliki Papieża Franciszka Laudato si’.

Ważne dokumenty związane z konkursem dla Centrów Wolontariatu Caritas w 2019 roku:

Regulamin konkursu dla CWC w 2019 roku (w .pdf)

Załącznik nr 1 Formularz zgłoszeniowy CWC 2019 (w .doc)

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych (w .pdf)

ZAKOŃCZONO Konkurs przeznaczony dla Szkolnych Kół Caritas w roku 2019 „Ekologia integralna encykliki Laudato si’ w działaniu Wspólnot Caritas i społeczności lokalnych”

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie na inicjatywy mające uwadze troskę o Stworzenie  w duchu encykliki Laudato si’ Papieża Franciszka. W 2019 roku konkurs skierowany jest do wszystkich Szkolnych Kół Caritas z diecezji:
koszalińsko-kołobrzeskiej, przemyskiej, rzeszowskiej, sosnowieckiej i zielonogórsko-gorzowskiej.

Na zgłoszenia czekamy od 15 do 30 września 2019 roku (ogłoszenie wyników 8 października br.).

Inicjatywy, czyli projekty powinny mieć charakter lokalny, edukacyjny, a inspiracja do ich podjęcia powinna wypływać z lektury encykliki Papieża Franciszka Laudato si’.

 

Regulamin konkursu dla SKC w 2019 roku (w .pdf, poprawiono 12/09/2019)

Formularz zgłoszeniowy SKC w 2019 (w .doc)

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych (w .pdf)