Caritas - Laudato Si | PRZEMYŚL 2019
PRZEMYŚL 2019

Ekologia. Przemyśl to!

 

Bogaty przyrodniczo i krajobrazowo teren diecezji przemyskiej mierzy się z brakiem świadomości ekologicznej społeczności lokalnych, nieumiejętnością dysponowania dobrami naturalnymi oraz modą na wykoszone trawniki, wszechobecne tuje i grille oraz tanie warzywa z supermarketu. W niepamięć sąsiedzką odchodzą kwietne ogrody, warzywniaki, płodozmiany, kompostowniki, krajobraz z ulami i krowami pasącymi się na łąkach. Rolnictwo obciążone pestycydami i nadmierną turystyką skutecznie niszczy bioróżnorodność regionu.

Lokalni animatorzy Caritas diecezji przemyskiej postawili na działania promujące ochronę środowiska naturalnego regionu, podkreślanie jego walorów oraz podnoszenie świadomości wagi i wartości zrównoważonego rozwoju w diecezji.

Ogrody pełne kwiatów

W otoczeniu kościoła p.w. św. Józefa Rzemieślnika w Zagórzu przeprowadzono warsztaty edukacyjne z sadzeniem rodzimych gatunków roślin, organizacją funkcji ogrodu deszczowego oraz funkcji rekreacyjnej ogrodu (np. miejsce spotkań przy ognisku).  W ramach działań projektowych uczestnicy zorganizowali m.in. ogród zbierający wodę do gruntu z parkingu parafialnego i deszczówkę z budynku gospodarczego oraz założyli ekologiczną toaletę kompostującą.

”Zakątek św. Franciszka”, modelowy ogród przy kościele ma uświadamiać wszystkim mieszkańcom, parafianom, że otaczają domy trawnikami lub ogrodami pełnymi przypadkowych roślin zamiast eksponować rodzime gatunki. Krótko przycięte trawniki nie sprzyjają zatrzymywaniu wody a w obliczu narastającej suszy jest potrzeba zakładania ogrodów deszczowych.

Segregacja śmieci, dbałość o zieleń w najbliższym otoczeniu, troska o zwierzęta zimą, dokarmianie ich odpowiednim pokarmem, wyrabianie zdrowych nawyków żywieniowych to również ekologiczna misja dzieci i młodzieży, nauczycieli oraz rodziców w Szkole Podstawowej w Ostrowie. Projekt Szkolnego Koła Caritas jest odpowiedzią na narastający problem bezmyślnego zanieczyszczenia środowiska przez ludzi. Na placu szkolnym posadzono drzewo, postawiono karmnik oraz ławkę z radami św. Franciszka. Młodsze dzieci założyły hodowlę popularnych ziół w donicach. Co warto podkreślić, uczniowie są i będą ambasadorami ochrony przyrody w swoich domach, wskazując, że ekologiczne życie jest również bardzo ekonomiczne.

Filozofia życia bez odpadów

W myśl zasady „gotuję i nie marnuję, czyli zero waste od kuchni” wolontariusze przemyskiego Caritas postawili na styl życia, w którym człowiek stara się generować jak najmniej odpadów, a tym samym nie zanieczyszcza środowiska. Wielu z nich opowiadało o skali odpadów i śmieci jakie są generowane przez ich gospodarstwa domowe. Zwracali oni również uwagę na to, że sami nie mają pomysłu, ani inspiracji jak można zacząć to zmienić. Jak podkreślali, filozofia życia bez odpadów to cel etyczny, ekonomiczny i wizjonerski, który pomaga ludziom naśladować zrównoważone naturalne cykle, w których wszystkie odrzucone materiały stają się surowcami i zasobami.

 

Młodzi ludzie na warsztatach dowiedzieli się jak motto „zero odpadów” stosować w życiu codziennym, zwłaszcza w kuchni. Pod okiem profesjonalnego kucharza, nauczyli się gotować smaczne dania, wykorzystując wszystkie składniki w 100% – w taki sposób by nie zostały po produktach żadne odpady. Opanowali także sztukę, jak przygotować niektóre części warzyw i owoców do ich ponownego nasadzenia. Młodzi wolontariusze Caritas na warsztatach stworzyli e-book z przepisami kulinarnymi, które chętnie polecają swoim rówieśnikom.

Wolontariusze dla środowiska

Szkolne Koło Caritas w Szkole Podstawowej w Leszczawie Dolnej połączyło edukację ekologiczną z praktycznym działaniem. Cykl warsztatów merytorycznych: gospodarka odpadami, skutki wypalania traw, zasady właściwego korzystania z zasobów leśnych, zasoby środowiska naturalnego w naszej miejscowości, wykorzystanie odpadów do tworzenia „rzeczy nowych”, zaowocował tematycznym wydarzeniem dla społeczności szkoły. Młodzież zorganizowała pokaz mody ekologicznej z wykorzystaniem surowców wtórnych.

Segregacja śmieci, dbałość o zieleń w najbliższym otoczeniu, troska o zwierzęta zimą, dokarmianie ich, wyrabianie zdrowych nawyków żywieniowych przyczynia się do kształtowania postaw ekologicznych wśród dzieci i młodzieży, nauczycieli oraz rodziców. Z takiego założenia wyszli uczniowie Szkoły Podstawowej nr 2 w Zagórzu. Młodzież wykonała i w otoczeniu szkoły i lokalnego kościoła zamontowała budki lęgowe dla ptaków i domki dla owadów. Na stronie internetowej szkoły opublikowano mapę rozmieszczenia siedlisk dla ptaków i owadów. Mapę uzupełniono o obiekty (budki lęgowe dla ptaków i domki dla owadów) z terenów prywatnych rodzin uczniów zaangażowanych w projekt. Teraz uczniowie i mieszkańcy mogą na bieżąco obserwować życie, które toczy się w budkach i domkach.

 

Projekt „Ekologia integralna encykliki Laudato si’ w działaniu wspólnot Caritas i społeczności lokalnych”, realizowany przez Caritas Polska, został dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za treść artykułu odpowiada wyłącznie Caritas Polska.

KOSZALIN 2019
Zobacz więcej
RZESZÓW 2019
Zobacz więcej
SOSNOWIEC 2019
Zobacz więcej
ZIELONA GÓRA 2019
Zobacz więcej