Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Dla wychowawców, liderów grup, nauczycieli, katechetów

Dla wychowawców, liderów grup, nauczycieli, katechetów

Dla wychowawców, liderów grup, nauczycieli, katechetów 800 800 Caritas Laudato si’

W ramach projektu zostały przygotowane już cztery opracowania merytoryczne, skierowane do edukatorów, nauczycieli, katechetów i wszystkich zainteresowanych. Każde z nich to około 50-80 stron wiedzy z danego obszaru: badania, wypowiedzi naukowe, wykresy, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się wątpliwości z zakresu ekologii. Opracowania są dostępne bezpłatnie – pobierz, skorzystaj, zrób z niego użytek!

Czy wiesz, że Papież Franciszek pisząc encyklikę Laudato si współpracował ze specjalistami z zakresu ekologii? Nam też bardzo na tym zależy! Staramy się dostarczać Wam rzetelne i merytorycznie sprawdzone informacje, które pozwalają ocenić procesy dziejące się wokół nas. Sprawdź to!

Pobierz zupełnie za darmo cztery opracowania merytoryczne z obszarów tematycznych: żywność / powietrze / ekonomia dobra wspólnego / Laudato si!

Opracowanie 1: Laudato Si’ w trosce o nasz wspólny dom

Jaki jest duchowy wymiar przyrody? Jaka jest rola człowieka w świecie? Od kiedy Kościół mówi o ekologii i dlaczego? Opracowanie prezentuje biblijne korzenie troski o stworzenie, omawia nauczanie św. Jana Pawła II czy Benedykta XVI w kontekście chrześcijańskiej odpowiedzialności na świat, ukazuje świętych którzy są przykładem życia w zgodzie z naturą. Porusza takie pojęcia jak konsumpcjonizm, globalizacja, definiuje czym jest ekologiczne nawrócenie.
Opracowanie jest dobrą podstawą do poprowadzenia pierwszej katechezy o ekologii, pozwala zrozumieć czym jest ekologia integralna, jest odpowiednie jako wstęp do poszerzenia swojej wiedzy w tym zakresie.

Opracowanie 2: Odpowiedzialne wykorzystanie żywności

Jedzenie jako dar. Problem marnowania żywności, jakie są najczęstsze przyczyny wyrzucania jedzenia. Co kryje się w pożywieniu przetworzonym, jakich dodatków warto unikać? Dlaczego powinniśmy skracać łańcuchy dostaw, jeść sezonowo i lokalnie? Czym jest konsumpcja ograniczona i jak to wszystko ma się do naszego zdrowia i ekologii?
Opracowanie kompleksowo omawia zagadnienie żywności, jak nią zarządzać, jakich wyborów dokonywać.

Opracowanie 3: Nowy model ekonomii

Czym jest kultura nadmiaru? Jakie przestrzenie najbardziej przyczyniają się do pogłębiania wyzwań ekologicznych? Jaki w świecie dążenia do ciągłego wzrostu gospodarczego znaleźć złoty środek? Jak wspólnota może przyczynić się do wprowadzania dobrych praktyk, jakie modele mogą być dla nas przykładem i co zrobić, aby to rynek był dla człowieka a nie człowiek dla rynku. W opracowaniu znajdziesz również kilka słów o tym że toniemy w śmieciach i jak prawidłowo powinien wyglądać recykling.

Opracowanie 4: Powietrze

Czym jest smog, skąd się bierze? Jakie są zagrożenia związane z zanieczyszczonym powietrzem? Jaki wpływ mają przepisy w naszym kraju na jakość powietrza? Co można zrobić na poziomie parafii, na poziomie lokalnym? Opracowanie opisuje jak wygląda sytuacja w Polsce, na ile poważny jest problem powietrza i co konkretnie można zrobić, by przyczynić się do zwalczania smogu.

Zapisz się
do newslettera!

I trzymaj rękę na pulsie!