Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Piegi są modne i Kromka Chleba – plakaty do pobrania

Piegi są modne i Kromka Chleba – plakaty do pobrania

Piegi są modne i Kromka Chleba – plakaty do pobrania 567 737 Caritas Laudato si’

W Światowy Dzień ubogich zapraszamy każdego do dzielenia się dobrem! A czynić dobro można nie tylko poprzez jałmużnę, ale również przez zachęcanie innych do niemarnowania i troszczenia się o braci i siostry. Pobierz nasze plakaty i pokaż innym, że troska jest boska!

Plakat 'Piegi są modne’  [POBIERZ]

Plakat 'Kromka Chleba’ [POBIERZ]

Zapisz się
do newslettera!

I trzymaj rękę na pulsie!