Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Spotkanie EKO-LOGOS w Opactwie Benedyktynów w Tyńcu

Opactwo Benedyktynów w Tyńcu

Spotkanie EKO-LOGOS w Opactwie Benedyktynów w Tyńcu

Spotkanie EKO-LOGOS w Opactwie Benedyktynów w Tyńcu 800 800 Caritas Laudato si’

W weekend między 16 a 17 paćdziernika odwiedziliśmy Opactwo Benedyktynów w Tyńcu, gdzie wzięliśmy udział w spotkaniu EKO-LOGOS.

Wydarzenie współorganizowane przez Fundacja Aeris Futuro i Fundacja Chronić Dobro przy opactwie Benedyktynów w Tyńcu było okazją do spotkania się w gronie osób działających na rzecz środowiska i zgłębienia aktualnych problemów, które wpływają na dobrostan planety i ludzi.

Wspólnie zastanawialiśmy się nad tym jak łącząc siły i kierując się myślą papieża Franciszka zawartą w encyklice Laudato si’, możemy odpowiedzieć na kryzys ekologiczno-społeczny.

Poza tym spędziliśmy wyjątkowy czas wymieniając się inspiracjami i doświadczeniami oraz zwiedzając przepiękną okolicę opactwa – m. in. podczas spaceru przyrodniczego, na który zabrał nas Kasper Jakubowski z Dzieci w Naturę, współautor naszego OPRACOWANIA O BIORÓŻBORODNOŚCI.

Serdecznie dziękujemy organizatorom i wszystkim obecnym !!

Zobacz również:

Zapisz się
do newslettera!

I trzymaj rękę na pulsie!