Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Światowy Dzień Ubogich

Światowy Dzień ubogich

Światowy Dzień Ubogich

Światowy Dzień Ubogich 940 788 Caritas Laudato si’

Listopad to nie tylko szczególny czas modlitwy za zmarłych. 14 listopada przypada Światowy Dzień Ubogich, który WZYWA do okazania troski o najsłabszych.

W modlitwie, wspominając zmarłych, nie zapominaj o tym, by pomodlić się w intencji najuboższych i o to, byś umiał zrobić coś dla potrzebującego, którego spotkasz na swojej drodze. W działaniu nie musisz być sam. Działaj na różne sposoby:
1. poprzez modlitwę i medytację, dzięki którym zrozumiesz sens skromnego życia
2. poprzez działania na rzecz ubogich
3. mówiąc głośno o konieczności ograniczenia konsumpcyjnego stylu życia.
Korzystaj z naszych materiałów i inspiruj się!

Nasze propozycje:
1. Zwykle modlimy się o powodzenie w życiu, zdrowie, szczęście. Nie zdajemy sobie sprawy z tego, że szczęściem jest brak przywiązania do rzeczy i wyzbycie się chęci gromadzenia dóbr. Tym razem pomódl się, by rzeczy nie przesłoniły ci tego, co najważniejsze:
• Pomódl się za ubogich i samego siebie modlitwą papieża Franciszka, dla którego wzorem stał się św. Franciszek – modlitwy znajdziesz na odwrocie plakatu Kromka Chleba.
• Modlitwą może być też rozważanie „Orędzia Ojca Świętego na V Światowy Dzień Ubogich.
• Rozważaj życiorysy świętych i błogosławionych, którzy życie poświęcili, by być z ubogimi i chorymi – św. Franciszka z Asyżu, św. brata Alberta czy bł. Hanny Chrzanowskiej – jej życiorys znajdziesz w kwartalniku, wydanie czerwiec 2020 do pobrania ze strony caritas.pl/pomoc-w-polsce/kwartalnik

2. Działaj, bo, jak mówił Chrystus „Ubogich zawsze macie u siebie” (Mk 14, 7). Zawsze znajdzie się ktoś, kto potrzebuje twojej pomocy – czy materialnej, czy po prostu twojej uwagi:
• Zbierz chętnych do pomocy w swojej wspólnocie, razem pomyślcie o utworzeniu podzielnika – inspirację znajdziesz w artykule „Nie wyrzucaj – wymień”.
• Włącz się w swojej parafii w akcję Kromka Chleba – upiecz chleb i podziel się. Ten chleb to symbol tego, że pamiętasz, i pretekst do tego, by podarować komuś choremu, samotnemu twój czas i uwagę. Więcej o akcji na stronie kromka.caritas.pl
• Zainspiruj znajomych i osoby z twojej wspólnoty zielonym projektem wspólnoty w Sławoborzu i zorganizujcie swój „Słoik św. Franciszka” – więcej o projekcie TU .
• Możesz też przedstawić swój pomysł na to, jak nie marnować żywności i dzielić się nią z potrzebującymi. Może będą to specjalne pojemniki w szkole na niezjedzone czyste śniadanie przyniesione przez uczniów? Więcej zielonych pomysłów na stronie laudatosi.caritas.pl/dzialania- lokalne.
3. Możesz głośno mówić o potrzebie zmiany konsumpcyjnego stylu życia i odpowiedzialnym korzystaniu z dóbr:
• Zachęcaj znajomych do kupowania warzyw i owoców z rodzimych upraw. Istnieje wiele lokalnych inicjatyw, które łączą klientów z lokalnymi producentami – przepis na zorganizowanie kooperatywy znajdziesz w kopercie Caritas Laudato Si (Spiżarnia św. Izydora). Pomogą ci też lokalni animatorzy Caritas Laudato Si:
• Zwracaj uwagę innych na to, jak popularne produkty rujnują środowisko naturalne i nasze życie – zainspiruj się artykułem „Zabójczy głód awokado”.
• Uczulaj innych na fakt, że dzielenie się nie oznacza oddawania tego, co nam zbywa – zainspiruj się wcześniej felietonem „Z góry, czy z dołu?”, który znajdziesz na końcu kwartalnika.

Zapisz się
do newslettera!

I trzymaj rękę na pulsie!