Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Tu liczy się inicjatywa!

Tu liczy się inicjatywa!

Tu liczy się inicjatywa! 978 734 Caritas Laudato si’

Już 8 września rozpoczniemy nabór w ramach konkursu grantowego dla najciekawszych inicjatyw parafialnych – zgłaszać je można w ramach Parafialnych Zespół Caritas oraz Centrach Wolontariatu Caritas, działających w Caritas diecezji:

  • koszalińsko-kołobrzeskiej
  • przemyskiej
  • rzeszowskiej
  • sosnowieckiej
  • zielonogórsko-gorzowskiej

Tydzień później (15 września 2019) rozpoczniemy nabór wniosków na dofinansowanie wartościowych inicjatyw inspirowanych Encykliką Laudato si’ zgłaszanych przez Szkolne Koła Caritas. Szczegółowe informacje znajdują się w zakładce Konkurs grantowy.