Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Działania lokalne

Razem w trosce
o wspólny dom

Projekt Caritas Laudato si to jedno z pierwszych tak dużych działań w Polsce w ramach ekologii integralnej, na poziomie grasrootowym.

Papież Franciszek mówi, że skupiając się na działaniach społecznych i oddolnych, mamy realny wpływ na otaczające nas środowisko. My mu wierzymy! I dlatego w ramach projektu finansujemy działania lokalne w 12 diecezjach w całej Polsce. Od roku 2019 powstało już ponad 120 inicjatyw ekologicznych.

Marzą nam się szkoły, lokalne środowiska, i parafie, przy których zaczną powstawać kręgi wymiany sprzętów, repair café, kooperatywy spożywcze, ogrody czy grządki społeczne, punkty wydawania odzieży, podzielnie i lodówki społeczne.

Nasze idee są Ci bliskie?

Jeśli chcesz stworzyć własny ekoprojekt, zgłoś się do nas i sprawdź czy możesz otrzymać finansowanie.

Jak to działa?

01.

KONKURS GRANTOWY

Wszystkie projekty odbywają się w ramach konkursu grantowego, w którym można uzyskać dofinansowanie na realizację swojego pomysłu.

02.

WARSZTATY

Animator Diecezjalny zaprasza zainteresowanych na warsztaty, na których opowiadamy o idei Laudato si oraz o tajnikach pisania projektu.

03.

DZIAŁANIA LOKALNE

Nagrodzone w konkursie inicjatywy przystępują do działania, a efekt możecie zobaczyć na poniższych pocztówkach z tych projektów!

Projekty lokalne

Zobacz ile dobra wydarzyło się już w całej Polsce- oto projekty społeczne, które mogą stać się inspiracją dla Twojej parafii, szkoły czy instytucji! A nóż postanowisz zrobić coś podobnego w swoim mieście? Jeszcze wiele przed nami!

2020

Dom dla pszczół na szkolnym dachu

Zamiast foteli z Ikei – meble z europalet

Stwórzmy własną zieloną oazę

Dzika przyroda za szkolnym oknem

Kiedy Ziemia prosi o pomoc

Troska o pszczoły – czy to w ogóle potrzebne?

Gdzie szukać szczęścia? W lesie!

Mniej śmieci, więcej zieleni

Zamiast betonozy – zielone patio!

Warsztaty robienia stroików z recyklingu

Zamiast wyrzucać dajmy bezdomnym

Drugie życie przedwojennego parku

Ogród i mural inspirowany Pieśnią Słoneczną

Dbajmy o planetę, a planeta zadba o nas

Zimowa wymiana ciepła

Zrób naturalny stroik

Zostań szefem eko kuchni

Ziemia, tak jak my, potrzebuje wody!

Po pierwsze: segreguj!

Dbajmy o wspólne dobro

Chwalcie łąki umajone…

Czy oddychamy czystym powietrzem?

Inspirujmy się św. Franciszkiem!

Ekologia w szklance wody

Recyklingowe ozdoby do domu

Tęsknisz za zielenią? Załóż ogród w słoiku!

Książka kucharska zero waste

Dość betonu!

Podręcznik młodego ekologa

Lekcja ekologii

W lawendowym ogrodzie

Z miłości do stworzenia

Chcesz się zaangażować?

Mapa diecezji

Wybierz Diecezję

Mapa diecezji
diecezja białostocka diecezja bydgoska diecezja częstochowska diecezja katowicka diecezja kielecka diecezja koszalińsko - kołobrzeska diecezja poznańska diecezja przemyska diecezja rzeszowska diecezja sosnowiecka diecezja warmińska diecezja zielonogórsko - gorzowska

diecezja białostocka

Animatorem diecezjalnym jest Agata Papierz
e-mail: apapierz@caritas.org.pl
tel. 600 309 888

diecezja bydgoska

Animatorem w diecezji jest Sławomir Piotrowski
e-mail: spiotrowski@caritas.org.pl
tel. 602 629 109

diecezja częstochowska

Animatorem diecezjalnym jest Joanna Ziaja.
e-mail: jziaja@caritas.org.pl

diecezja katowicka

Animatorem diecezjalnym jest Anna Suchy.
e-mail: asuchy@caritas.org.pl
tel. 798 690 121

diecezja kielecka

Animatorem diecezjalnym jest Kamila Piotrowicz.
e-mail: kpiotrowicz@caritas.org.pl
tel. 532 459 246

diecezja koszalińsko - kołobrzeska

Animatorem w diecezji jest Malwina Giełdon
e-mail: mgieldon@caritas.org.pl
tel. 728 402 964

Diecezja koszalińsko-kołobrzeska jest największą pod względem powierzchni, chociaż cechuje ją stosunkowo niskie zagęszczenie ludności. Obejmuje ona obszar aż trzech województw – od Kołobrzegu po Słupsk w północnej części, po jej południowy kraniec sięgający Piły, Trzcianki i Wałcza. Rolnictwo i turystyka to główne źródła dochodu mieszkańców Pomorza Środkowego, na terenie którego diecezja się znajduje. Największe wyzwania, które spotykają mieszkańców troszczących się o nasz wspólny dom, to zanieczyszczenie powietrza pyłami, problem gospodarowania odpadami związany z turystyką letnią oraz marnowanie żywności. W projektach pamiętamy o dbałości o naszą Siostrę – Ziemię na równi z dbałością o drugiego człowieka. Działania mają silny charakter społeczny, wspierający dialog międzypokoleniowy oraz angażujący lokalnych mieszkańców.
Malwina sama o sobie mówi tak: “Otaczającym mnie światem interesowałam się od najmłodszych lat, dlatego też wybrałam studia biologiczne jako dalszą drogę edukacji. Genetyka populacyjna i ekologia, jako nauka o zależnościach pomiędzy gatunkami a środowiskiem, były moim ulubionym dziedzinami. W życiu codziennym staram się działać w zgodzie z ideą less waste- produkowania jak najmniejszej ilości odpadów oraz świadomej konsumpcji. Możliwość pracy przy projekcie powala mi propagować obydwie idee w środowisku lokalnym oraz zadbać o stan i bioróżnorodność naszego regionu.”
Diecezja koszalińsko-kołobrzeska jest największą pod względem powierzchni, chociaż cechuje ją stosunkowo niskie zagęszczenie ludności. Obejmuje ona obszar aż trzech województw – od Kołobrzegu po Słupsk w północnej części, po jej południowy kraniec sięgający Piły, Trzcianki i Wałcza. Rolnictwo i turystyka to główne źródła dochodu mieszkańców Pomorza Środkowego, na terenie którego diecezja się znajduje. Największe wyzwania, które spotykają mieszkańców troszczących się o nasz wspólny dom, to zanieczyszczenie powietrza pyłami, problem gospodarowania odpadami związany z turystyką letnią oraz marnowanie żywności. W projektach pamiętamy o dbałości o naszą Siostrę – Ziemię na równi z dbałością o drugiego człowieka. Działania mają silny charakter społeczny, wspierający dialog międzypokoleniowy oraz angażujący lokalnych mieszkańców.

diecezja poznańska

Animatorem diecezjalnym jest Andrzej Grupa.
e-mail: agrupa@caritas.org.pl

Od pierwszego kontaktu z encykliką Laudato si’ kiełkuje we mnie myśl, że tak potrzebna zmiana naszych postaw – jako mieszkańców Wspólnego domu – musi być powszechna i nastąpić możliwie szybko. Każdy z nas może się do tego przyczynić wchodząc na drogę ekologicznego nawrócenia i inspirować ku temu innych.

Marzy mi się, że przy parafiach zaczną powstawać kręgi wymiany sprzętów, repair café, kooperatywy spożywcze, ogrody czy grządki społeczne, punkty wydawania odzieży zrobione godnie, otoczenie kościołów będzie bardziej dostępne i stanie się przestrzenią zachwytu nad Stworzeniem. W tym wszystkim my zaczniemy znów żyć prościej, skromniej i bliżej siebie nawzajem.

Jeżeli też tak masz – zapraszam do współpracy!

diecezja przemyska

Animatorem w diecezji jest Izabela Kazimierz
e-mail: ikazimierz@caritas.org.pl
tel. 575 907 530

W Caritas Archidiecezji Przemyskiej koncentrujemy się na tematach związanych z ochroną wód, ochroną krajobrazu, edukacją ekologiczną w szkołach i parafiach, popularyzacją zapisów Encykliki Laudato Si’.

Aktualnie w diecezji realizujemy projekty związane z promocją zdrowego stylu życia, nauką gotowania bez odpadów. W ramach warsztatów uczestnicy jednego z projektów zorganizują m.in. ogród zbierający wodę do gruntu z parkingu parafialnego i deszczówkę z budynku gospodarczego oraz założą ekologiczną toaletę kompostującą i wykonają tablice edukacyjne o swoich działaniach. W innym projekcie powstanie ogród biblijny.

Celem projektów jest kształtowanie postaw świadomego zaangażowania na rzecz ochrony środowiska wśród dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych, popularyzacji określonych zachowań poprzez upowszechnianie wiedzy na temat znaczenia i wartości środowiska naturalnego dla prawidłowego rozwoju społeczeństwa.

diecezja rzeszowska

Animatorem w diecezji jest Agata Chmura
e-mial: achmura@caritas.org.pl
tel. 134618370 w.47

Zielone Podkarpacie – tak na mapie wygląda południowo-wschodni kraniec Polski. 44% powierzchni województwa to obszary chronione. Na terenie diecezji prawie w całości znajduje się Magurski Park Narodowy, który chroni unikatowy w skali Karpat obszar przejściowy między Karpatami Zachodnimi i Karpatami Wschodnimi, którego ponad 90% powierzchni stanowią lasy. W Myczkowcach z kolei położony jest Ośrodek Wypoczynkowo-Rehabilitacyjny Caritas Diecezji Rzeszowskiej – gdzie od ćwierćwiecza prowadzona jest działalność edukacyjna wśród dzieci, młodzieży i turystów przebywających w Bieszczadach – od 5 lat miejsce pracy Agaty. Ochrona wyjątkowego dziedzictwa przyrodniczego, ginących gatunków jest zatem priorytetem w skali całego kraju, ale teren diecezji to nie tylko obszary cenne przyrodniczo, ale wsie i miasta o wciąż wysokim stopniu bezrobocia, a co za tym idzie niskiej stopie życia mieszkańców, gdzie wciąż pokutuje przekonanie, że ekologia jest dla bogatych. A przecież ocieplenie klimatu i zagrożenia jakie ze sobą niesie, najbardziej dotyka najuboższych, wykluczonych. Wyeliminowanie złych nawyków, przyzwyczajeń ekologicznych, uświadomienie mieszkańcom, że zmiany należy zacząć od siebie – to największe wyzwania dla Animatorów Lokalnych Wspólnoty Laudato si’ w Diecezji Rzeszowskiej.

diecezja sosnowiecka

Animatorem w diecezji jest Marta Kozak
email: mkozak@caritas.org.pl
tel. 511 602 940

diecezja warmińska

Animatorem diecezjalnym jest Krystyna Kucewicz
e-mail: kkucewicz@caritas.org.pl
tel. 501 239 211

diecezja zielonogórsko - gorzowska

Animatorem w diecezji jest Anna Kobylińska
Adres e-mail: akobylinska@caritas.org.pl

Encyklika Laudato si’ nawołuje, także mnie, do ekologicznego nawrócenia, do troski o NASZ WSPÓLNY DOM. Dbam o niego już teraz, by jutro służył moim dzieciom, potem ich dzieciom i przez kolejne pokolenia. Wydaje się, że dziś to już właściwie nie jest nawet kwestia wyboru, a konieczność… Codziennych wyborów dokonuje każdy z nas. Szczególnie istotny w pracy przy projekcie Caritas jest aspekt świadomościowy i edukacyjny. Jeśli bowiem wiem CO chcę zmienić mogę zadać kolejne pytanie: JAK? I tak rodzi się praktyczny wymiar projektu. Pracując przy Laudato si’ w naszej diecezji łączymy więc teorię z praktyką. Zmiana nie dokona się sama – tylko moimi i twoimi decyzjami.

Pracując blisko eko-tematów jednocześnie jestem w trakcie studiów psychoterapeutycznych. Życie w zgodzie ze sobą prowadzi do życia w harmonii z drugim człowiekiem i światem, który nas otacza. Ciągle jest jeszcze szansa na współistnienie w świecie, w którym człowiek stoi w szczególnym miejscu między Bogiem, a resztą stworzenia. I może tą pozycję dobrze wykorzystać – budując i wspierając naturę swoimi codziennymi wyborami.

Diecezja zielonogrsko – gorzowska jest niezwykle rozległa i łączy w sobie dwa województwa: lubuskie i dolnośląskie. Naszym dużym atutem i zasobem naturalnym są tereny zielone – pola, łąki, jeziora i lasy. Jednocześnie jesteśmy diecezją na zachodniej granicy kraju.

Troska o nasz wspólny dom w ramach projektu Laudato si’ dotyka wielu różnorodnych kwestii, ale wśród najistotniejszych znajduje się edukacja – zarówno dzieci jaki i osób dorosłych. Wiedza i świadomość jak zachodzą określone procesy oraz jaki mają wpływ ma środowisko naturalne daje szansę na realne zmiany w mentalności, a to z kolei pociąga zmianę codziennych nawyków na takie, które wspierają środowisko naturalne. Ponieważ wiedzę najlepiej zdobywa się poprzez praktyczne działanie program zawiera różne formy działań praktycznych takich jak: przy edukacji dot. niemarnowania wody oraz segregowania odpadów zostanie utworzone poidło z bieżącą wodą, ale uczniów jednej ze szkół; omawiając temat bioróżnorodności sadzone są naturalne łąki oraz wzbogacane o kolejne rośliny przyparafialne skwery i ogrody; kiedy poruszamy kwestię roli owadów stawiamy dla nich hotele; temat recyklingu wiążemy z szyciem wielorazowych toreb ze starych obrusów czy zasłon, albo woreczków na warzywa i owoce z zalegających w wielu domach firan. W swoich działaniach łączymy pokolenia, wychodzimy do tych, którym bliskie są tematy eko, ale jeszcze bardziej do tych, którzy je ignorują. Chcemy, aby poprzez ten projekt i konkretne działania środowiska Caritas były dobrym zaczynem pod realne zmiany w trosce o nasz wspólny, również lokalny, diecezjalny dom.