Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Konferencje naukowe

Okazją do transferu ekologicznego now how w zakresie roli człowieka w procesie dbania o środowisko naturalne i ludzkiej odpowiedzialności za jego degradacje będą 3 dwudniowe sesje konferencyjne – Creatio continua. Liderzy z obszaru ekologii integralnej, naukowcy, dziennikarze, animatorzy i aktywiści, naukowcy, dziennikarze, animatorzy i aktywiści spotkają się by wspólnie wyciągać wnioski z ekologicznego nauczania papieży Jana Pawła II, Benedykta XVI oraz Franciszka.

Bezpośrednimi uczestnikami konferencji będą osoby związane z ośrodkami skupiającymi liderów opinii – uniwersytetami, think tankami, pismami intelektualnymi, instytucjami publicznymi i prywatnymi, oraz organizacjami III sektora – skoncentrowanymi w Krakowie, Warszawie i innych miastach akademickich. W wydarzeniu weźmie łącznie udział 150 osób: eksperci krajowi i zagraniczni zajmujący się ochroną środowiska czy zmianami klimatu, ekonomią zrównoważonego rozwoju i gospodarką obiegu zamkniętego, jak też filozofią, etyką i duchowością środowiskową oraz praktycy – diecezjalni i lokalni animatorzy Caritas. To zróżnicowanie uczestników jest istotne, gdyż ekologia integralna dotycząca zrównoważonego i integralnego rozwoju jest zagadnieniem interdyscyplinarnym.

Konferencje przyczynią się także do weryfikacji podstaw naukowych działań podejmowanych w ramach projektu. Ich wyniki pozwolą na sformułowanie  dokumentów programowych w zakresie wdrażania przesłania encykliki Laudato Si’ w Polsce oraz rekomendacji dotyczących realizacji projektu.

Najbliższa konferencja w Krakowie:

Gatunek ludzki zaczyna rozpoznawać, że spoczywa na nim odpowiedzialność za bioróżnorodność, za stan atmosfery, za klimat jednym słowem – za życie – na skalę planetarną. Weszliśmy w antropocen, epokę człowieka działającego na środowisko jako siła geologiczna. Chcemy wspólnie stawiać te pytania w Krakowie, mieście Jana Pawła II, w setną rocznicę jego urodzin, organizując konferencję Creatio continua.

PEŁNY PROGRAM:

program Creatio Continua Kraków 15-16 XI skrócony (1)

WSTĘP WOLNY❗️
LICZBA MIEJSC OGRANICZONA: OBOWIĄZUJE REJESTRACJA

Formularz rejestracyjny TUTAJ ➡️ http://bit.ly/2NTJD6Z