Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

„Gdy serce człowieka jest puste, tym bardziej potrzebuje rzeczy, które może posiadać …”

Na podstawie encykliki Laudato si’, napisanej przez ojca świętego Franciszka – wiersz 204

Zapraszamy Was do udziału w kampanii na rzecz umiaru i ograniczenia nadmiernej konsumpcji, która w ubiegłym roku przekroczyła produktywność Ziemi już w sierpniu i przez kolejne miesiące zużywaliśmy dobra ukradzione naszym dzieciom i wnukom. Problem jest bardzo szeroki i dotyczy całego modelu produkcji i konsumpcji, na którym oparte są liberalne gospodarki świata zachodniego. Szerzej pisze o tym papież Franciszek w encyklice „Laudato si’ – troska o wspólny dom”.

Tutaj skupiamy się na promowaniu idei dzielenia się i wymiany jako alternatywnej drogi pozyskiwania części potrzebnych dóbr. Chcemy też przyczynić się do ograniczenia skali wyrzucania żywności, ubrań i różnych sprzętów. To nadprodukcja tych rzeczy przyczynia się do aktualnego kryzysu społeczno-ekologicznego na Ziemi. Nasza kampania wspiera odejście od kultury jednorazowego wykorzystania przedmiotów.

Podzielnik jest jednym z wielu narzędzi służących do osiągnięcia tego celu. Nie będzie działać bez zmiany naszych postaw. Nie ograniczymy nadmiernej konsumpcji bez powiązania produkcji z realnymi potrzebami ludzi. Podzielnik jest jednak czymś, co może zrobić każdy i każda z nas już teraz, o czym świadczą tak liczne doświadczenia wielu. A skoro możemy, to zróbmy to.

AKTUALNOŚCI PODZIELNIKA

Zielnik

Z wizytą w wirydarzu ziół w Jaczowie

Z wizytą w wirydarzu ziół w Jaczowie 1536 2048 Caritas Laudato si’

Odwiedziliśmy Jaczów, gdzie powstał projekt Laudato si – wirydarz ziołowy. Dziś, 1,5 roku później, odwiedzamy to miejsce i jesteśmy mega pozytywnie zaskoczeni…

Podzielnik Caritas

Dzielmy się dobrem! Zgłoś punkt wymiany sąsiedzkiej – zdobądź meble!

Dzielmy się dobrem! Zgłoś punkt wymiany sąsiedzkiej – zdobądź meble! 1162 737 Caritas Laudato si’

Podzielnik to miejsce dzielenia się tym co mamy – przedmiotami, czasem, uwagą. Idea jest bardzo prosta: zamiast nakręcać konsumpcjonizm kolejnymi zakupami i…

Konkurs na Pozielnik

Weź udział w konkursie „Podzielnik”!

Weź udział w konkursie „Podzielnik”! 1393 2000 Caritas Laudato si’

Ogłaszamy konkurs na PODZIELNIK! Podziel się z nami pomysłem na miejsce wymiany rzeczy, a my pomożemy go zrealizować!   Umiar i mądre…

#PodzielSięSercem – załóż PODZIELNIK! Nowa kampania Caritas

#PodzielSięSercem – załóż PODZIELNIK! Nowa kampania Caritas 1920 1080 Caritas Laudato si’

W ramach projektu Caritas Laudato si’ rozpoczynamy ogólnopolską kampanię promującą PODZIELNIKI – czyli społeczne punkty wymiany przedmiotów, w których można wymieniać niepotrzebne…

Dzięki naukowcom wiemy, co konkretnie przyczynia się do wzrostu ilości gazów cieplarnianych w atmosferze: spalanie węgla, gazu, ropy, wycinka lasów, przemysłowa hodowla zwierząt. Jednak im bardziej zagłębiamy się w temat, tym wyraźniej widać, że u podstawy problemu znajduje się system gospodarczy nastawiony na krótkoterminowy zysk. Zniszczenia środowiska są tutaj rezultatem nieliczenia się z kosztami przyrodniczymi i społecznymi.

Benedykt XVI w encyklice Caritas in veritate wskazuje, że te ostatnie powinni ponosić ci, którzy „czerpią korzyści [ze zużywania wspólnych zasobów środowiska], a nie inne ludy czy też przyszłe pokolenia”, jak to najczęściej dzieje się teraz. Obojętność na te szkody towarzyszy konsumpcjonizmowi, zjawisku o wymiarze kulturowym, a dla osoby wierzącej – także duchowym.

Benedykt XVI podkreśla, że „to, w jaki sposób człowiek traktuje środowisko naturalne, wpływa na to, jak traktuje samego siebie i na odwrót”. Konieczna jest więc poważna weryfikacja naszych stylów życia i przyjęcie takich, „w których szukanie prawdy, piękna i dobra oraz wspólnota ludzi dążących do wspólnego rozwoju byłyby elementami decydującymi o wyborze jakości konsumpcji, oszczędności i inwestycji.

Potrzebujemy bowiem alternatywnej drogi rozwoju człowieka, takiej, która odrzuca obecny konsumpcjonizm i materializm.

Kościół tę drogę wskazuje i do tego jest powołany, nie od wczoraj, ani od kiedy stwierdzono zagrożenie kryzysem ekologicznym, ale od swych początków.

PODZIELNIK W 4 KROKACH

Jeszcze nie jest za późno. Zacznij zmianę w swoim sercu!

laudatosi.caritas.pl/podzielnik
#podzielsięsercem

© 2022 CARITAS LAUDATO SI

Zapisz się
do newslettera!

I trzymaj rękę na pulsie!