Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Pobierz materiały

Pliki do czytania, pobierania i udostępniania.
Zapraszamy do naszego repozytorium!

Encyklika Laudato si

Laudato si to druga encyklika papieża Franciszka, zaprezentowana 18 czerwca 2015 w Watykanie. Określona mianem zielonej encykliki, została napisana w trosce o nasz wspólny dom.

Nasze wydanie nie jest na sprzedaż, ale możesz pobrać je za darmo w wersji PDF. Możesz też śledzić nasze media społecznościowe, na których co jakiś czas encyklika staje się nagrodą konkursową.
Encyklika została wydrukowana na ekologicznym papierze. Poszerzony margines pozostawia miejsce na notatki. Minimalistyczna estetyka symbolizuje styl i kierunek działania, do jakiego zaprasza papieskie przesłanie.

Projekt graficzny: Paulina Gołoś

Opracowanie 1: Laudato Si’ w trosce o nasz wspólny dom

Jaki jest duchowy wymiar przyrody? Jaka jest rola człowieka w świecie? Od kiedy Kościół mówi o ekologii i dlaczego? Opracowanie prezentuje biblijne korzenie troski o stworzenie, omawia nauczanie św. Jana Pawła II czy Benedykta XVI w kontekście chrześcijańskiej odpowiedzialności na świat, ukazuje świętych którzy są przykładem życia w zgodzie z naturą.

Opracowanie jest podstawą do poprowadzenia pierwszej katechezy o ekologii, pozwala zrozumieć czym jest ekologia integralna, jest odpowiednie jako wstęp do poszerzenia swojej wiedzy w tym zakresie.

Autorzy: Zbigniew Karaczun Katedra Ochrony Środowiska i Dendrologii SGGW, Agnieszka Klimska Instytut Filozofii UKSW, Marcin Klimski Instytut Pedagogiki UKSW, Ks. Ryszard F. Sadowski SDB Centrum Ekologii i Ekofilozofii UKSW

Opracowanie 2: Odpowiedzialne wykorzystanie żywności

Jedzenie jako dar. Problem marnowania żywności, jakie są najczęstsze przyczyny wyrzucania jedzenia. Co kryje się w pożywieniu przetworzonym, jakich dodatków warto unikać? Dlaczego powinniśmy skracać łańcuchy dostaw, jeść sezonowo i lokalnie? Czym jest konsumpcja ograniczona i jak to wszystko ma się do naszego zdrowia i ekologii?

Opracowanie kompleksowo omawia zagadnienie żywności, jak nią zarządzać, jakich wyborów dokonywać.

Autorzy: Agnieszka Klimska Instytut Filozofii UKSW, Marcin Klimski Instytut Pedagogiki UKSW, Zbigniew Karaczun Katedra Ochrony Środowiska i Dendrologii SGGW, Maciej Sierakowski Centrum Ekologii i Ekofilozofii oraz Instytut Nauk Biologicznych UKSW

Opracowanie 3: Nowy model ekonomii

Czym jest kultura nadmiaru? Jakie przestrzenie najbardziej przyczyniają się do pogłębiania wyzwań ekologicznych?
Jaki w świecie dążenia do ciągłego wzrostu gospodarczego znaleźć złoty środek? Jak wspólnota może przyczynić się do wprowadzania dobrych praktyk, jakie modele mogą być dla nas przykładem i co zrobić, aby to rynek był dla człowieka a nie człowiek dla rynku.

W opracowaniu znajdziesz również kilka słów o tym że toniemy w śmieciach i jak prawidłowo powinien wyglądać recykling.

Autorzy: Jan Jakub Zygmuntowski, Piotr Wójcik

Opracowanie 4: Powietrze

Czym jest smog, skąd się bierze? Jakie są zagrożenia związane z zanieczyszczonym powietrzem? Jaki wpływ mają przepisy w naszym kraju na jakość powietrza? Co można zrobić na poziomie parafii, na poziomie lokalnym?

Opracowanie opisuje jak wygląda sytuacja w Polsce, na ile poważny jest problem powietrza i co konkretnie można zrobić, by przyczynić się do zwalczania smogu.

Autorzy: Jakub Jędrak Polski Alarm Smogowy, Zbigniew Karaczun Katedra Ochrony Środowiska i Dendrologii SGGW, Magdalena Kozłowska Polski Alarm Smogowy

Formularz
Mszy Świętej

Na Niedzielę św. Franciszka

Fajne rzeczy do pobrania
w naszych aktualnościach