Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Inicjatywy lokalne

Razem w trosce
o wspólny dom

Projekt Caritas Laudato si to jedno z pierwszych tak dużych działań w Polsce w ramach ekologii integralnej, na poziomie grasrootowym.

Papież Franciszek mówi, że skupiając się na działaniach społecznych i oddolnych, mamy realny wpływ na otaczające nas środowisko. My mu wierzymy! I dlatego w ramach projektu finansujemy działania lokalne w 12 diecezjach w całej Polsce. Od roku 2019 powstało już ponad 120 inicjatyw ekologicznych.

Projekty lokalne

Zobacz ile dobra wydarzyło się już w całej Polsce- oto projekty społeczne, które mogą stać się inspiracją dla Twojej parafii, szkoły czy instytucji! A nóż postanowisz zrobić coś podobnego w swoim mieście? Jeszcze wiele przed nami!

2021

2020

Marzą nam się szkoły, lokalne środowiska, i parafie, przy których zaczną powstawać kręgi wymiany sprzętów, repair café, kooperatywy spożywcze, ogrody czy grządki społeczne, punkty wydawania odzieży, podzielnie i lodówki społeczne.

Nasze idee są Ci bliskie?

Jeśli chcesz stworzyć własny ekoprojekt, zgłoś się do nas i sprawdź czy możesz otrzymać finansowanie.

Jak to działa?

01.

KONKURS GRANTOWY

Wszystkie projekty odbywają się w ramach konkursu grantowego, w którym można uzyskać dofinansowanie na realizację swojego pomysłu.

02.

WARSZTATY

Animator Diecezjalny zaprasza zainteresowanych na warsztaty, na których opowiadamy o idei Laudato si oraz o tajnikach pisania projektu.

03.

DZIAŁANIA LOKALNE

Nagrodzone w konkursie inicjatywy przystępują do działania, a efekt możecie zobaczyć na poniższych pocztówkach z tych projektów!

Chcesz się zaangażować?

Mapa diecezji

Wybierz Diecezję

Mapa diecezji
diecezja białostocka diecezja bydgoska diecezja częstochowska diecezja katowicka diecezja kielecka diecezja koszalińsko - kołobrzeska diecezja poznańska diecezja przemyska diecezja rzeszowska diecezja sosnowiecka diecezja warmińska diecezja zielonogórsko - gorzowska

diecezja białostocka

Animatorem diecezjalnym jest Agata Papierz
e-mail: apapierz@caritas.org.pl
tel. 600 309 888

Caritas Archidiecezji Białostockiej w 2020 roku dołączyła jako kolejna diecezja do ogólnopolskiej Wspólnoty Laudato si’. Inspirowani Encykliką Papieża Franciszka staramy się wprowadzać w życie drobne, pro-ekologiczne zmiany: najpierw myślenia (ewangeliczna „metanoia”), a potem zachowania, aby razem troszczyć się o nasz wspólny dom - Ziemię.

Dzieło Laudato si’ w naszej Archidiecezji ma więc wymiar dwojaki: po pierwsze uwrażliwia nasze serce i myślenie (to słynne nawrócenie ekologiczne), aby potem wydać owoc w postaci konkretnych działań. Inspiratorami tych zmian w edukacji i praktyce są animatorzy – wolontariusze i opiekunowie zrzeszeni w Szkolnych Kołach Caritas, Centrum Wolontariatu oraz Parafialnych Zespołach Caritas.

Doceniając bogactwo, jakie otrzymaliśmy od Stwórcy, chcemy jeszcze bardziej uwrażliwić siebie, na potrzeby naszych „trzech domów”:
• domu naszego ciała - poprzez dbanie o zdrowy tryb życia w zgodzie z naturą np. jedzenie warzyw i owoców sezonowych czy jazdę na rowerze zamiast samochodem
• domu, w którym mieszkamy - poprzez codzienne, drobne wybory np. używanie naturalnych zamiast chemicznych środków czystości, segregację śmieci czy montaż domowych kolektorów słonecznych
• wspólnego, największego domu: Matki Ziemi, poprzez edukację współbraci w naszych lokalnych wspólnotach - szkołach czy parafiach

Województwo Podlaskie, na terenie którego leży Archidiecezja Białostocka jest nie tylko piękne, ale też różnorodne przyrodniczo. Zapraszamy wszystkich, którzy chcą zawitać do tajemniczych zakamarków Puszczy Białowieskiej lub na spływ kajakowy Doliną Biebrzy, na odpoczynek wśród pół i łąk Podlaskich chat i Krainy Otwartych Okiennic lub w podróż Szlakiem Bocianich Gniazd. Wspólnie chwalmy naszego Pana: Laudato si’!

diecezja bydgoska

Animatorem w diecezji jest Sławomir Piotrowski
e-mail: spiotrowski@caritas.org.pl
tel. 602 629 109

Sławek Piotrowski – rocznik 1961, rodowity bydgoszczanin, społecznik. Pasjonat i wielki fan wszelkich nietypowych rozwiązań. Uczestnik wielu akcji społecznych. Pomysłodawca i organizator 11-stu edycji Wielkiego Wyścigu Butelkowego w Bydgoszczy oraz Wyścigu Butelkowego w Tunezji. Twórca i propagator akcji zachęcającej do noszenia odblasków „Odblask to nie obciach” oraz akcji promującej recykling „Drugie życie śmieci”. Organizator zbiórek słodyczy dla dzieci z domów dziecka i rodzin w trudnej sytuacji. Uczestnik międzynarodowych kursów i wymian młodzieżowych. Założyciel i lider nieformalnej grupy „Sławek & Przyjaciele” – www.y4u.pl.
A od niedawna również diecezjalny animator projektu „Laudato Si” diecezji bydgoskiej.

diecezja częstochowska

Animatorem diecezjalnym jest Joanna Ziaja.
e-mail: jziaja@caritas.org.pl

Odkąd pamiętam lubiłam naturę, interesowałam się zdrową żywnością, życie bliżej natury mnie zachwycało. Encyklika papieża Franciszka to zaproszenie do troski o wspólny dom, jakim jest nasza planeta. Praca w projekcie Caritas Laudato Si’ i lektura Encykliki Laudato Si’ stała się dla mnie źródłem inspiracji, zmianą świadomości – która doprowadziła do mojego ekologicznego nawrócenia. W trosce o Naszą Matkę Ziemię przeszłam na dietę wegeteriańską, zaczęłam segregować śmieci, ograniczyłam ilość kupowanej nowej odzieży. Każdego dnia my wszyscy podejmujemy setki decyzji, które wpływają na środowisko oraz na los wszystkich zamieszkujących je stworzeń. Czynimy to gdy robimy zakupy, wyrzucamy śmieci, wybieramy środki lokomocji, korzystamy z bieżącej wody czy energii elektrycznej. Warto podejmować te decyzje świadomie i z troską o wspólny dom.

Ekologię integralną rozumiem jako prostsze i skromniejsze życie, przez szukanie swoich prawdziwych potrzeb, a nie tych które są sztucznie kreowane przez rynek. Życie w myśl tej zasady dało mi dużo więcej szczęścia, uwolniło od „masy” niepotrzebnych rzeczy – które raz użyte kiedyś trafiały do kosza. To wszystko skłania mnie do refleksji nad własnymi, codziennymi działaniami i skutkami moich wyborów. Taka uważność w życiu codziennym to świadomość, w jaki sposób kształtują one procesy na świecie i życie innych ludzi.

Życie eko – to nie fanaberia ani moda, to konieczność, jeśli chcemy by Nasza Planeta była dobrym, zdrowym miejscem do życia dla Nas, i przyszłych pokoleń. Ekologia integralna to szansa dla Nas wszystkich na zmianę nawyków i postaw. Zapraszam Cię do podjęcia działań, aby chronić siebie i środowisko, czy odważysz się?

diecezja katowicka

Animatorem diecezjalnym jest Natalia Kulińska
e-mail: nkulinska@caritas.org.pl
telefon: 577 415 999 lub +48 32 251 67 22

W Caritas Archidiecezji Katowickiej pracuję z osobami zaliczanymi do znacznego i umiarkowanego stopnia niepełnosprawności, wspierając ich jako instruktor Zakładu Aktywności Zawodowej oraz asystent osób niepełnosprawnych. Z wykształcenia jestem pracownikiem socjalnym – zatem chęć niesienia pomocy w sytuacjach zagrożenia wykluczeniem towarzyszy mi od samego początku.

Bycie Animatorem Diecezjalnym jest dla mnie czymś wyjątkowym - to misja, której celem jest ekologiczna przemiana i nawrócenie. Laudato Si’, to dla mnie dzielenie się i wymiana mądrości z innymi – jest niczym ogród, którego kwiatów się nie zrywa, a pozwala się im rosnąć. Przekazywanie posiadanej wiedzy, ekologicznych nawyków innym jest tak samo istotne, jak nieustanne uczenie się od ludzi wokół.

Obszar Archidiecezji Katowickiej był niegdyś centrum przemysłu ciężkiego. Kopalnie węgla kamiennego i hutnictwo przyczyniły się do gwałtownego rozwoju – zwiększający się przyrost liczby mieszkańców wymagał ciągłego budowania nowych miejsc zamieszkania, tym samym pozbywając się otaczającej zieleni. Skutki dokonanych procesów nie pozostały obojętne Caritas Archidiecezji Katowickiej, która zdecydowała się przystąpić do projektu Laudato Si’, w myśl której trzeba „zabrać sprawy w swoje ręce”, bo TROSKA JEST BOSKA!

Podstawowymi celami Caritas Archidiecezji Katowickiej jest bezpośrednia i pośrednia działalność charytatywno-opiekuńcza w zakresie ochrony zdrowia, pomocy społecznej i rehabilitacji, jak również koordynowanie i kierowanie kościelnymi akcjami charytatywno-opiekuńczymi. Organizacja współpracuje z instytucjami rządowymi, samorządowymi, organizacjami pożytku publicznego oraz osobami prawnymi i fizycznymi. Na dzień dzisiejszy nasza Caritas prowadzi działalność instytucjonalną po przez: 6 Domów Pomocy Społecznej, 5 Dziennych Domów Pomocy Społecznej, 9 Środowiskowych Domów Samopomocy, 15 Placówek Wsparcia Dziennego – Specjalistycznego, 1 Dom Noclegowy, 7 Warsztatów Terapii Zajęciowej, 3 Zakłady Aktywności Zawodowej, 2 Niepubliczne Zakłady Opieki Zdrowotnej, 2 Domy Hospicyjne, Zakład opiekuńczo-leczniczy, Poradnie Medycyny Paliatywnej, 3 Wypożyczalnie Sprzętu Rehabilitacyjnego, Mieszkania Chronione. Wyżej wymienione jednostki dbają o rehabilitację społeczną, zawodową i zdrowotną. Swą działalnością obejmują około 15000 osób potrzebujących, a do realizacji zatrudnionych jest 1100 osób.

diecezja kielecka

Animatorem diecezjalnym jest Kamila Piotrowicz.
e-mail: kpiotrowicz@caritas.org.pl
tel. (41) 341-58-17, 532-459-246

Od wielu lat realizuję różnorodne projekty na rzecz osób najbardziej potrzebujących w Caritas Diecezji Kieleckiej. Jestem doradcą zawodowym, wspieram osoby zagrożone ubóstwem, bezdomnością w Klubie Integracji Społecznej, wspieram działania placówek dla osób niepełnosprawnych. Projekt oparty na Encyklice Laudato si to projekt moich marzeń. Przesłanie zielonej encykliki jest mi bardzo bliskie i od wielu lat wdrażam je w swoim życiu. Staram się angażować lokalną społeczność realizując małe inicjatywy w swoim otoczeniu. Jestem Członkiem Rady Działalności Pożytku Publicznego Gminy Nowiny. Wszystkie eko-nawyki staram się przekazywać moim dzieciom, bo uważam że to właściwa droga do ekologicznego nawrócenia.

Obszar diecezji kieleckiej obejmuje teren województwa świętokrzyskiego i małopolskiego. W strukturze Caritas Diecezji Kieleckiej funkcjonuje 75 placówek całorocznych oraz ok. 100 różnych projektów okresowych. Dzieła te realizuje ponad 1000 pracowników oraz blisko 3000 wolontariuszy. Z pomocy Caritas Diecezji Kieleckiej korzysta ok. 35 tysięcy osób rocznie. Wachlarz pomocy niesionej przez Caritas Diecezji Kieleckiej jest bardzo szeroki i obejmuje pomoc dzieciom, osobom chorym, niepełnosprawnym, starszym, bezdomnym, bezrobotnym, ubogim i pokrzywdzonym.

diecezja koszalińsko - kołobrzeska

Animatorem w diecezji jest Malwina Giełdon
e-mail: mgieldon@caritas.org.pl
tel. 728 402 964

Diecezja koszalińsko-kołobrzeska jest największą pod względem powierzchni, chociaż cechuje ją stosunkowo niskie zagęszczenie ludności. Obejmuje ona obszar aż trzech województw – od Kołobrzegu po Słupsk w północnej części, po jej południowy kraniec sięgający Piły, Trzcianki i Wałcza. Rolnictwo i turystyka to główne źródła dochodu mieszkańców Pomorza Środkowego, na terenie którego diecezja się znajduje. Największe wyzwania, które spotykają mieszkańców troszczących się o nasz wspólny dom, to zanieczyszczenie powietrza pyłami, problem gospodarowania odpadami związany z turystyką letnią oraz marnowanie żywności. W projektach pamiętamy o dbałości o naszą Siostrę – Ziemię na równi z dbałością o drugiego człowieka. Działania mają silny charakter społeczny, wspierający dialog międzypokoleniowy oraz angażujący lokalnych mieszkańców.
Malwina sama o sobie mówi tak: “Otaczającym mnie światem interesowałam się od najmłodszych lat, dlatego też wybrałam studia biologiczne jako dalszą drogę edukacji. Genetyka populacyjna i ekologia, jako nauka o zależnościach pomiędzy gatunkami a środowiskiem, były moim ulubionym dziedzinami. W życiu codziennym staram się działać w zgodzie z ideą less waste- produkowania jak najmniejszej ilości odpadów oraz świadomej konsumpcji. Możliwość pracy przy projekcie powala mi propagować obydwie idee w środowisku lokalnym oraz zadbać o stan i bioróżnorodność naszego regionu.”
Diecezja koszalińsko-kołobrzeska jest największą pod względem powierzchni, chociaż cechuje ją stosunkowo niskie zagęszczenie ludności. Obejmuje ona obszar aż trzech województw – od Kołobrzegu po Słupsk w północnej części, po jej południowy kraniec sięgający Piły, Trzcianki i Wałcza. Rolnictwo i turystyka to główne źródła dochodu mieszkańców Pomorza Środkowego, na terenie którego diecezja się znajduje. Największe wyzwania, które spotykają mieszkańców troszczących się o nasz wspólny dom, to zanieczyszczenie powietrza pyłami, problem gospodarowania odpadami związany z turystyką letnią oraz marnowanie żywności. W projektach pamiętamy o dbałości o naszą Siostrę – Ziemię na równi z dbałością o drugiego człowieka. Działania mają silny charakter społeczny, wspierający dialog międzypokoleniowy oraz angażujący lokalnych mieszkańców.

diecezja poznańska

Animatorem diecezjalnym jest Andrzej Grupa.
e-mail: agrupa@caritas.org.pl

Od pierwszego kontaktu z encykliką Laudato si’ kiełkuje we mnie myśl, że tak potrzebna zmiana naszych postaw – jako mieszkańców Wspólnego domu – musi być powszechna i nastąpić możliwie szybko. Każdy z nas może się do tego przyczynić wchodząc na drogę ekologicznego nawrócenia i inspirować ku temu innych.

Marzy mi się, że przy parafiach zaczną powstawać kręgi wymiany sprzętów, repair café, kooperatywy spożywcze, ogrody czy grządki społeczne, punkty wydawania odzieży zrobione godnie, otoczenie kościołów będzie bardziej dostępne i stanie się przestrzenią zachwytu nad Stworzeniem. W tym wszystkim my zaczniemy znów żyć prościej, skromniej i bliżej siebie nawzajem.

Jeżeli też tak masz – zapraszam do współpracy!

diecezja przemyska

Animatorem w diecezji jest Izabela Kazimierz
e-mail: ikazimierz@caritas.org.pl
tel. 575 907 530

W Caritas Archidiecezji Przemyskiej koncentrujemy się na tematach związanych z ochroną wód, ochroną krajobrazu, edukacją ekologiczną w szkołach i parafiach, popularyzacją zapisów Encykliki Laudato Si’.

Aktualnie w diecezji realizujemy projekty związane z promocją zdrowego stylu życia, nauką gotowania bez odpadów. W ramach warsztatów uczestnicy jednego z projektów zorganizują m.in. ogród zbierający wodę do gruntu z parkingu parafialnego i deszczówkę z budynku gospodarczego oraz założą ekologiczną toaletę kompostującą i wykonają tablice edukacyjne o swoich działaniach. W innym projekcie powstanie ogród biblijny.

Celem projektów jest kształtowanie postaw świadomego zaangażowania na rzecz ochrony środowiska wśród dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych, popularyzacji określonych zachowań poprzez upowszechnianie wiedzy na temat znaczenia i wartości środowiska naturalnego dla prawidłowego rozwoju społeczeństwa.

diecezja rzeszowska

Animatorem w diecezji jest Agata Chmura
e-mial: achmura@caritas.org.pl
tel. 134618370 w.47

Zielone Podkarpacie – tak na mapie wygląda południowo-wschodni kraniec Polski. 44% powierzchni województwa to obszary chronione. Na terenie diecezji prawie w całości znajduje się Magurski Park Narodowy, który chroni unikatowy w skali Karpat obszar przejściowy między Karpatami Zachodnimi i Karpatami Wschodnimi, którego ponad 90% powierzchni stanowią lasy. W Myczkowcach z kolei położony jest Ośrodek Wypoczynkowo-Rehabilitacyjny Caritas Diecezji Rzeszowskiej – gdzie od ćwierćwiecza prowadzona jest działalność edukacyjna wśród dzieci, młodzieży i turystów przebywających w Bieszczadach – od 5 lat miejsce pracy Agaty. Ochrona wyjątkowego dziedzictwa przyrodniczego, ginących gatunków jest zatem priorytetem w skali całego kraju, ale teren diecezji to nie tylko obszary cenne przyrodniczo, ale wsie i miasta o wciąż wysokim stopniu bezrobocia, a co za tym idzie niskiej stopie życia mieszkańców, gdzie wciąż pokutuje przekonanie, że ekologia jest dla bogatych. A przecież ocieplenie klimatu i zagrożenia jakie ze sobą niesie, najbardziej dotyka najuboższych, wykluczonych. Wyeliminowanie złych nawyków, przyzwyczajeń ekologicznych, uświadomienie mieszkańcom, że zmiany należy zacząć od siebie – to największe wyzwania dla Animatorów Lokalnych Wspólnoty Laudato si’ w Diecezji Rzeszowskiej.

diecezja sosnowiecka

Animatorem w diecezji jest Marta Kozak
email: mkozak@caritas.org.pl
tel. 511 602 940

Diecezja sosnowiecka jest jedną z 3 diecezji obrządku łacińskiego w metropolii częstochowskiej w Polsce. Graniczy z archidiecezją katowicką, archidiecezją częstochowską i archidiecezją krakowską. Na terenie diecezji znajdują się 162 parafie.

Diecezja sosnowiecka została powołana do istnienia 25 marca 1992. przez Ojca Świętego Jana Pawła II bullą Totus Tuus Poloniae Populus. Stolicą nowo utworzonej diecezji został ustanowiony Sosnowiec, katedrą natomiast sosnowiecki kościół pw. Wniebowzięcia NMP.

diecezja warmińska

Animatorem diecezjalnym jest Krystyna Kucewicz
e-mail: kkucewicz@caritas.org.pl
tel. 501 239 211

Krystyna Kucewicz- animator diecezjalny projektu Laudato Si, Caritas Archidiecezji Warmińskiej w Olsztynie. Nauczyciel na emeryturze; zainteresowania: od 33 lat członek chóru Collegium Baccalarum, prezes grupy plastycznej Paleta, członek Rady Olsztyńskich Seniorów ( trzecia kadencja), członek Rady ds. Rodzin przy Marszałku Województwa, członek Stowarzyszenia Społ.-Kulturalnego Pojezierze. Pracownik (początkowo wolontariusz) Caritas Olsztyn od września 2001 r.

Powierzone zadania: koordynator wakacyjnej akcji kolonijnej, POPŻ oraz zbiórki żywności "Tak. Pomagam", opiekun SKC i PZC, uczestnictwo w organizacji festynów Caritas i innych akcji, pomoc dla seniorów; wcześniej: paczka dla rodaka, program Skrzydła, inne

Jestem w Rodzinie Caritas, bo w Tej Rodzinie jest siła, która sprawia, że mimo problemów dnia codziennego, dostrzega się sens dalszej pracy , działania i myślenia pozytywnego.

diecezja zielonogórsko - gorzowska

Animatorem w diecezji jest Anna Kobylińska
Adres e-mail: akobylinska@caritas.org.pl

Encyklika Laudato si’ nawołuje, także mnie, do ekologicznego nawrócenia, do troski o NASZ WSPÓLNY DOM. Dbam o niego już teraz, by jutro służył moim dzieciom, potem ich dzieciom i przez kolejne pokolenia. Wydaje się, że dziś to już właściwie nie jest nawet kwestia wyboru, a konieczność… Codziennych wyborów dokonuje każdy z nas. Szczególnie istotny w pracy przy projekcie Caritas jest aspekt świadomościowy i edukacyjny. Jeśli bowiem wiem CO chcę zmienić mogę zadać kolejne pytanie: JAK? I tak rodzi się praktyczny wymiar projektu. Pracując przy Laudato si’ w naszej diecezji łączymy więc teorię z praktyką. Zmiana nie dokona się sama – tylko moimi i twoimi decyzjami.

Pracując blisko eko-tematów jednocześnie jestem w trakcie studiów psychoterapeutycznych. Życie w zgodzie ze sobą prowadzi do życia w harmonii z drugim człowiekiem i światem, który nas otacza. Ciągle jest jeszcze szansa na współistnienie w świecie, w którym człowiek stoi w szczególnym miejscu między Bogiem, a resztą stworzenia. I może tą pozycję dobrze wykorzystać – budując i wspierając naturę swoimi codziennymi wyborami.

Diecezja zielonogrsko – gorzowska jest niezwykle rozległa i łączy w sobie dwa województwa: lubuskie i dolnośląskie. Naszym dużym atutem i zasobem naturalnym są tereny zielone – pola, łąki, jeziora i lasy. Jednocześnie jesteśmy diecezją na zachodniej granicy kraju.

Troska o nasz wspólny dom w ramach projektu Laudato si’ dotyka wielu różnorodnych kwestii, ale wśród najistotniejszych znajduje się edukacja – zarówno dzieci jaki i osób dorosłych. Wiedza i świadomość jak zachodzą określone procesy oraz jaki mają wpływ ma środowisko naturalne daje szansę na realne zmiany w mentalności, a to z kolei pociąga zmianę codziennych nawyków na takie, które wspierają środowisko naturalne. Ponieważ wiedzę najlepiej zdobywa się poprzez praktyczne działanie program zawiera różne formy działań praktycznych takich jak: przy edukacji dot. niemarnowania wody oraz segregowania odpadów zostanie utworzone poidło z bieżącą wodą, ale uczniów jednej ze szkół; omawiając temat bioróżnorodności sadzone są naturalne łąki oraz wzbogacane o kolejne rośliny przyparafialne skwery i ogrody; kiedy poruszamy kwestię roli owadów stawiamy dla nich hotele; temat recyklingu wiążemy z szyciem wielorazowych toreb ze starych obrusów czy zasłon, albo woreczków na warzywa i owoce z zalegających w wielu domach firan. W swoich działaniach łączymy pokolenia, wychodzimy do tych, którym bliskie są tematy eko, ale jeszcze bardziej do tych, którzy je ignorują. Chcemy, aby poprzez ten projekt i konkretne działania środowiska Caritas były dobrym zaczynem pod realne zmiany w trosce o nasz wspólny, również lokalny, diecezjalny dom.

Zapisz się
do newslettera!

I trzymaj rękę na pulsie!