Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Wspólnoty Działania

Wspólnota Działania to miejsce, w którym wykorzystujemy ekologię do integracji lokalnej społeczności.

Wychodzimy tu z założenia, że człowiek najbardziej angażuje się w czynności wykonywane w relacji z drugim człowiekiem – najlepiej czynności, których owoce można łatwo zobaczyć. Jako narzędzie chcemy zatem wykorzystać Kawiarenkę Naprawczą, czyli przestrzeń, w której osoby mające dosłownie “fach w ręku” mogą na żywo pokazać młodszym (i starszym) wartość pracy fizycznej oraz łatwe sposoby na wydłużenie żywotności przedmiotów codziennego użytku, co jest ciekawe zwłaszcza w czasach tak powszechnej jednorazowości.

Przyjęta w programie Caritas Laudato si koncepcja Wspólnot Działania (ang. communities of care) zakłada, że członkowie będą nie tylko wzajemnie przekazywać sobie wiedzę i umiejętności oraz uczestniczyć w aktywnościach edukacyjnych, ale również pracować nad konkretnymi wyzwaniami środowiskowymi, w praktyce zmieniając swoje postawy i wynikające z nich decyzje, w tym decyzje konsumpcyjne. Wspólnoty Działania to jednak nie tylko praktyczne działanie w Kawiarence Naprawczej, ale również działanie, które gromadzi lokalną społeczność, jednocześnie ją integrując i wzmacniając procesy społeczne, które w niej zachodzą. Projekt powstał przy dofinansowaniu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Wspólnota działania w Żukowicach i Olsztynie

Naszą pierwszą Wspólnotę Działania zorganizowaliśmy przy Schronisku aktywizującym z usługami opiekuńczymi dla Bezdomnych Mężczyzn Caritas Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej w Żukowicach k. Głogowa. Jest to miejsce wyjątkowe, w którym łączymy dwie ważne misje Caritas – kompleksowe wsparcie osób w kryzysie bezdomności oraz integrację i reintegrację lokalnej społeczności przy wykorzystaniu aktywności ekologicznych. Mieszkańcy Schroniska oraz członkowie lokalnej społeczności budują między sobą relacje uczestnicząc w różnych akcjach o naturze ekologicznej, np. mieszkańcy zbierają leżące wolno owoce, przetwarzają je i zapakowane wręczają seniorom żyjącym w okolicy. We Wspólnocie Działania regularnie organizowane są również warsztaty ukierunkowane na Gospodarkę Obiegu Zamkniętego, m.in. z zakresu: decoupage (ozdobne pakowanie), stolarki, ogrodnictwa, krawiectwa (wykorzystanie zebranego jeansu) oraz przeciwdziałania marnotrawstwu żywności.

Drugą animowaną Wspólnotą Działania jest społeczność działająca przy parafii pw. Chrystusa Króla w Olsztynie. Proboszcz parafii i gwardian tamtejszego Zakonu Franciszkanów o. Cordian Szwarc OFM wykorzystuje u podstaw doświadczenie, które zebrał podczas działania jako animator krajowy wspólnot Laudato si w Caritas Polska. W Olsztynie organizowana jest zatem przestrzeń wokół Kościoła, która odpowiadać ma bardziej na potrzeby lokalnej społeczności. W kościele działa podzielnik, zamontowana została stacja naprawy rowerów i zorganizowane warsztaty z takich napraw. Regularnie odbywają się tu również warsztaty m.in. z garncarstwa, stolarki artystycznej, introligatorstwa, tworzenia naturalnych wieńców, poranne spotkania seniorów czy osób głuchoniemych. We Wspólnocie dedykowane jest również konkretne miejsce, w którym odbywać się mogą spotkania z ciekawymi gośćmi oraz integrujące lokalną społeczność aktywności.

JAK ZAŁOŻYĆ
WSPÓLNOTĘ DZIAŁANIA?

1

Zacznij od działań w społeczności, która już się zna i spotyka możliwie regularnie (np. wspólnota w parafii, Koło Gospodyń Wiejskich, koło plastyczne w szkole itp.). Zacznij tam, gdzie jesteś.

2

Zorganizuj spotkanie swojej grupy, wspólnoty. Poznajcie siebie i swoje talenty, opowiedz o swojej koncepcji, zbieraj pomysły i słuchaj potrzeb. Niech to będzie integracja ludzi i potrzeb środowiska z wykorzystaniem ekologii integralnej jako przesłanki do spotkania.

3

Rozejrzyj się, może w Twoim środowisku są osoby, które umieją przywrócić rzeczom dawny blask lub nadać im drugie życie – zaangażuje je w działanie. Znajdź w swojej okolicy kogoś „z fachem w ręku”, tj. osobę potrafiącą wykonywać różne drobne naprawy – tzw. „złotą rączkę” (najlepiej dwóch).

4

Zorganizuj ogólnodostepne wydarzenie takie jak np. wyprzedaż garażowa lub warsztat naprawczy. Pokaż szerszej grupie odbiorców, dzięki wsparciu Twojej grupy, jak można przywrócić rzeczom drugie życie oraz czym jest ekologia integralna.

5

Zorganizuj warsztatowe spotkanie Twojej grupy (pkt. 1.) z wybranym fachowcem, z którym masz najlepszy kontakt. Zaproś na spotkanie wszystkich członków grupy. Na bazie umiejętności swojego praktyka (fachowca) zorganizuj dla swojej grupy warsztat upcyclingowy.

6

Wprowadź systematyczność spotkań. Wspólne odnawianie strych mebli, robienie dekoracji świątecznych, zakładanie ogrodu, szycie czegoś z niczego 🙂 Zakres działań tak na prawdę zależy od potrzeb i możliwości, bądź ekologicznie kreatywny, skupiaj różne grupy – i wiekowo i społecznie.

7

Poszerzaj grono odbiorców/sięgaj poza grupę. Spotykaj się częściej niż raz na miesiąc, twórz działania tematyczne, wprowadzaj systematyczność, promuj swoją społeczność na zewnątrz, bądź inspiracją.

8

Łącz aktywności. Przyłączcie się do istniejących aktywności, służących wsparciu słabszych i wykluczonych. Poszerzajcie wzajemnie swoje spotkania o dyskusje i warsztaty związane z tematyką ekologiczną, zapraszajcie wspólnie ciekawych gości.

FAQ

  • Wspólnota Działania nie jest komercyjnym warsztatem naprawczym, w którym ktoś może przyjść i zapłacić za naprawę nie angażując się w to. Nie jest też miejscem, w które przychodzą ludzie tylko po to żeby wysłuchać kogoś czy porozmawiać. Nie jest aulą wykładową, w którym jedna osoba mówi a reszta ma słuchać. Wspólnota Działania to połączenie Kawiarenki Naprawczej i Duszpaszterstwa.

  • Chodzi nam o to, żeby nie generować niepotrzebnie dodatkowych ton śmieci, które powstają, gdy co chwilę wymieniamy przedmioty na nowszy model czy inny fason. We Wspólnotach Działania tworzyć będziemy przestrzeń do naprawy nie tylko przedmiotów, które uległy jakimś małym usterkom, ale również naprawy relacji międzyludzkich. Będziemy przez to podkreślać, że przedmioty materialne są tylko narzędziami budowy relacji z innymi ludźmi, a nie celem samym w sobie. Będą one przyczynkiem do spotkania, rozmowy, wymiany opinii i doświadczeń czy dialogu międzypokoleniowego.

  • U nas! Skontaktuj się z naszym zespołem. Możesz np. napisać do nas maila: laudato_si@caritas.org.pl

Zapisz się
do newslettera!

I trzymaj rękę na pulsie!