Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Ekologia integralna

Czym jest ekologia integralna?


„Nie ma dwóch odrębnych kryzysów, jeden środowiskowy, a drugi społeczny, ale istnieje jeden złożony kryzys społeczno-ekologiczny. Wytyczne dotyczące rozwiązania wymagają zintegrowanego podejścia do walki z ubóstwem, aby przywrócić godność wykluczonym i jednocześnie zatroszczyć się o naturę”. (Papież Franciszek, Laudato si, 139)

Ekologia integralna jest odpowiedzią Kościoła Katolickiego na światowy kryzys ekologiczny i społeczny. Odnosi się ona nie tylko do wzajemnych relacji między organizmami żywymi i środowiskiem nieożywionym, ale także do warunków życia ludzi i szans przetrwania społeczeństw.

Podejście to jest nacechowane całościową troską o dzieło stworzenia, którego jesteśmy częścią. Rozwiązanie wspomnianego kryzysu wymaga zakwestionowania technokratycznych modeli rozwoju, produkcji i konsumpcji i ułożenia tych spraw na nowych zasadach.

„Kultury ekologicznej nie można sprowadzać do serii nagłych i jednostronnych odpowiedzi na problemy, które powstają w związku z degradacją środowiska, wyczerpywaniem się zasobów naturalnych i zanieczyszczeniem. Powinna być ona innym spojrzeniem, myślą, polityką, programem edukacyjnym, stylem życia i duchowości, które nadawałyby kształt sprzeciwowi wobec ekspansji paradygmatu technokratycznego.” [LSi, 111]

Jest to podejście integralne, które bierze pod uwagę wszelkie powiązania między składnikami przyrody, gospodarki i życia społecznego ludzi, nie pomijając ich potrzeb duchowych, a zwłaszcza praw osób najbardziej społecznie wykluczonych. „Nie możemy dziś nie uznać, że prawdziwe podejście ekologiczne zawsze staje się podejściem społecznym, które musi włączyć sprawiedliwość w dyskusje o środowisku, aby usłyszeć zarówno wołanie ziemi, jak i krzyk biednych.” [LSi, 49]

W wymiarze praktycznym musimy być świadomi, że każdego dnia my wszyscy podejmujemy setki decyzji, które wpływają na środowisko oraz na los wszystkich zamieszkujących je stworzeń. Czynimy to gdy robimy zakupy, wyrzucamy śmieci, wybieramy środki lokomocji, korzystamy z bieżącej wody czy energii elektrycznej. Warto podejmować te decyzje świadomie i z troską o wspólny dom.

Caritas w służbie ekologii. Perspektywa encykliki Laudato si’ [W.Kawecki] 1199 700 Caritas Laudato si’

Caritas w służbie ekologii. Perspektywa encykliki Laudato si’ [W.Kawecki]

Na czym polega caritas ekologiczna i w jakim sensie ta chrześcijańska cnota wchodzi współcześnie w przestrzeń kultury ekologicznej. W opcji Kościoła podstawą jest „nawrócenie ekologiczne”, które ma za zadanie eliminację trzech grzechów ekologicznych – skrajnego antropocentryzmu, biocentryzmu i relatywizmu praktycznego. Dokonać się to może poprzez świadomość ekologiczną, uprawianie tzw. ekologii integralnej i opowiedzenie się za właściwą kulturą ekologiczną.

Woda (nie)czysta 1400 946 Caritas Laudato si’

Woda (nie)czysta

Cząsteczka wody, choć niewielka, decyduje o naszym “być albo nie być”. Trudno się dziwić, skoro stanowi 70% masy dorosłego człowieka,…

Śmieci. Nie palę! 1280 842 Caritas Laudato si’

Śmieci. Nie palę!

Zamiast do kosza, trafiają do pieca. W polskich gospodarstwach domowych segregacja odpadów często sprowadzana jest do oceny przydatności  poszczególnych śmieci…

Ekologiczna rodzina. Świat dla przyszłych pokoleń 1280 851 Caritas Laudato si’

Ekologiczna rodzina. Świat dla przyszłych pokoleń

Kupujemy kilogramy żywności, która potem trafia do kosza, bezmyślnie odkręcamy kurek od kranu z bieżącą wodą i wyrzucamy tony plastiku…

Problem z plastikiem 1400 933 Caritas Laudato si’

Problem z plastikiem

Jest trwały, lekki i elastyczny. Jest tani i łatwy w produkcji a jego właściwości możemy „skroić” pod swoje potrzeby. Obiektywnie,…

Nie zmieniaj klimatu, zmień przyzwyczajenia 1206 800 Caritas Laudato si’

Nie zmieniaj klimatu, zmień przyzwyczajenia

Anomalie pogodowe oraz wynikające z nich ludzkie dramaty, skłaniają do refleksji i stanowią powód do dyskusji o roli człowieka w…

Podtruwamy się… 1400 944 Caritas Laudato si’

Podtruwamy się…

…od lat. Oczyszczenie powietrza, którym oddychamy, to jedno z największych wyzwań jakie przed nami stoi. Pyły i niektóre związki chemiczne,…

Dobrowolnie skromni 480 373 Caritas Laudato si’

Dobrowolnie skromni

Z ojcem Stanisławem Jaromim OFM CONV o tym, że ruch ekologiczny w Kościele nie zaczął się od papieża Franciszka, o…

„Wszyscy tworzymy jedno” (Ef 4,25). Papież Franciszek na Dzień Środków Społecznego Przekazu 1400 795 Caritas Laudato si’

„Wszyscy tworzymy jedno” (Ef 4,25). Papież Franciszek na Dzień Środków Społecznego Przekazu

„Wszyscy tworzymy jedno” (Ef 4,25). Od wirtualnych wspólnot społecznościowych do wspólnot ludzkich – tymi słowami rozpoczyna papież Franciszek orędzie na…

Intencja modlitewna papieża Franciszka 1399 787 Caritas Laudato si’

Intencja modlitewna papieża Franciszka

Papież Franciszek, zatroskany sytuacją oceanów, apeluje we wrześniu 2019 o modlitwę za polityków, naukowców, ekonomistów, aby współpracowali w celu ochrony globalnych zasobów.

Grenlandia się… rozpływa 1400 1000 Caritas Laudato si’

Grenlandia się… rozpływa

Jeżeli cała pokrywa lodowca się roztopi, globalny poziom wód wzrośnie o 6-7 metrów.

Amazonia w ogniu… 1400 784 Caritas Laudato si’

Amazonia w ogniu…

…fake newsów, rozsiewanych intencjonalnie?