Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

O nas

O projekcie
Laudato Si

Nasz projekt jest odpowiedzią na potrzebę budzenia w nas ekologicznej wrażliwości. Promujemy encyklikę Laudato si i mówimy o tym jak być eko w praktyce i dlaczego warto!

“Caritas Laudato Si’: Aktywna edukacja wspólnot Caritas w zakresie przeciwdziałania nadkonsumpcji w dążeniu do gospodarki o obiegu zamkniętym” to projekt realizowany w ramach ekologii integralnej na lata 2023 – 2025. Podejmujemy wezwanie papieża Franciszka do troski o wspólny dom, Ziemię i przekładamy społeczną naukę Kościoła nt. ekologii integralnej na praktyczne działania. Robimy krok wstecz i wracamy do źródła problemu kryzysu przyrodniczego – systemowej i indywidualnej nadkonsumpcji. Projekt powstał przy dofinansowaniu Narodowego Funduszu Ochrony Środowisku i Gospodarki Wodnej.

O projekcie

Laudato Si

Projekt jest realizowany w trzech wymiarach.

Pierwszym wymiarem są warsztaty, które możemy przeprowadzić w Twojej społeczności. Prowadzimy je w miejscach, w których aktywnie działają Parafialne Zespoły Caritas lub Szkolne Koła Caritas, ale nie tylko – jesteśmy otwarci na WASZE ZAPROSZENIA. Możecie wybrać jeden z trzech tematów warsztatu: 1. Cykl życia produktu – Wpływ wyborów konsumpcyjnych na kryzys przyrodniczy i kryzys wykluczenia społecznego. 2. Ekologia się opłaca – jak wykorzystać ekologię jako narzędzie do integracji społecznej? 3. Produkcja i konsumpcja żywości w wymiarze lokalnym.

Drugim wymiarem są Wspólnoty Działania, czyli lokalne społeczności integrujące się przy wykorzystaniu ekologii integralnej jako zachęty i motywu spotkania i wspólnego… Działania! Zaczęliśmy od dwóch Wspólnot Działania – w Żukowicach i Olsztynie,

jednak naszą ambicją jest zbudowanie sieci Wspólnot Działania w całej Polsce. Czym jest Wspólnota Działania i jak działać razem z nami? Informacje na ten temat znajdziesz TUTAJ.

Trzecim szerokim wymiarem naszych działań są różne wydarzenia i aktywności inspirowane wybranymi motywami popularnymi w danym momencie roku. I tak przed Wielkanocą i Bożym Narodzeniem nagrywamy ekologiczne rekolekcje, podczas wakacji zachęcamy do świadomego i zrównoważonego wypoczynku, we wrześniu celebrujemy Czas dla Stworzenia, który kończy się październikową Niedzielą św. Franciszka. Po niej natomiast przygotowujemy się już do Wszystkich Świętych i pokazujemy, że ten dzień nie musi wiązać się z tonami plastikowych śmieci, bo – “Mniej śmieci – Więcej pamięci”!

Troska jest boska, a myśląc o środowisku – konieczna i potrzebna! To temat, który musi zostać podjęty również w Kościele.

Przesłanie Caritas Laudato Si

1

Prostsze i skromniejsze życie

Ekologia integralna rozumiana jako prostsze i skromniejsze życie przez szukanie swoich prawdziwych potrzeb, a nie tych które są sztucznie kreowane przez rynek.

2

Ekologia to nie ideologia

To postawa zakorzeniona w katolickiej nauce społecznej, oraz polskiej kulturze i tradycji, którą przekazują nam starsze pokolenia.

3

Święto spotkania

Doświadczenie spotkania z Panem Bogiem oraz z drugim człowiekiem i przyrodą rodzi się w atmosferze wspólnej celebracji – świętowania.

4

Powszechne braterstwo

Doświadczenie powszechnego braterstwa, czyli świadomość, że wszyscy jesteśmy braćmi i siostrami zamieszkującymi wspólny dom.

5

Uważność

Refleksja nad własnymi, codziennymi działaniami i skutkami wyborów. Świadomość, w jaki sposób kształtują one procesy na świecie i życie drugiego człowieka.

6

Lokalność

Zaproszenie do wybierania produktów lokalnych, wsparcie lokalnej przedsiębiorczości, ograniczanie zbędnego transportu.

7

Ekonomia dobra wspólnego

Podkreślanie wyjątkowej wartości dobra wspólnego poprzez: promowanie podzielni, jadłodzielni, wymiany dóbr w kontrze do kupowania nowych produktów.

8

Ekologia integralna

Ekologia integralna, która jest szansą i inspiracją do nowego podejścia do ekonomii, przedsiębiorczości i modelu konsumpcji.

9

Troska o każdego człowieka

Tradycyjna troska Caritas o każdego człowieka jest rozszerzona o środowisko społeczno-przyrodnicze, w którym on żyje (cry of the earth and cry of the poor).

Nasz zespół

Projekty lokalne

W poprzedniej edycji projektu zrealizowaliśmy 263 projektów lokalnych w 12 diecezjach w całej Polsce. Zainspiruj się!

0
Diecezji i archidiecezji
0
Projektów lokalnych

Zapisz się
do newslettera!

I trzymaj rękę na pulsie!