Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

O nas

O projekcie
Laudato Si

Projekt Caritas Laudato si jest odpowiedzią na wezwanie Papieża Franciszka oraz potrzebę budzenia w nas ekologicznej wrażliwości. Promujemy encyklikę Laudato si i mówimy o tym jak przełożyć ją na życie. Jak i dlaczego być eko!

W ramach ekologii integralnej w latach 2019 – 2022 realizowany jest projekt “Ekologia integralna encykliki Laudato Si’ w działaniu wspólnot Caritas i społeczności lokalnych”. Powstał on jako odpowiedź na wezwanie papieża Franciszka do troski o wspólny dom – ziemię, przekładając społeczną naukę kościoła w zakresie ekologii integralnej na konkretne praktyczne działania. Projekt powstał przy dofinansowaniu Narodowego Funduszu Ochrony Środowisku i Gospodarki Wodnej.

O projekcie

Laudato Si

Partner:

Projekt jest realizowany w dwóch wymiarach.

Pierwszym społeczno – edukacyjnym w lokalnych wspólnotach Caritas w 12 diecezjach poprzez Szkolne Koła Caritas, Centra Wolontariatu oraz Parafialne Zespoły Caritas. W ramach tego działania została utworzona sieć 12 animatorów diecezjalnych, których zadaniem jest m.in. animacja konkursów grantowych (120 grantów rocznie) na społeczne ekoprojekty w ramach 7 obszarów tematycznych (ekologia integralna, woda, powietrze, żywność, klimat, nowa ekonomia, bioróżnorodność, lokalne kampanie). W ramach tego zadania odbywają się także warsztaty lokalne dla liderów i wolontariuszy projektów ekologicznych oraz inne wydarzenia cykliczne np. obchody Niedzieli św. Franciszka.

Elementem wspierającym oddolną aktywizację jest Ambasada mobilna Laudato si – wystawa mobilna, wraz z animatorem krajowym LS, która odwiedza parafie, szkoły oraz wydarzenia w całej Polsce.

Drugim wymiarem jest ogólnopolska kampania cross mediowa w mediach tradycyjnych i elektronicznych na temat ekologii integralnej, na którą składają się spoty, wywiady, rozmowy z ekspertami, dodatki do prasy, materiały edukacyjne, aktywne media społecznościowe. Całość projektu jest wspierana poprzez działania uzupełniające: konferencję naukowe, wizyty studyjne, ekspertyzy i coaching specjalistów dziedzinowych.

Troska jest boska, a myśląc o środowisku – konieczna i potrzebna! To temat, który musi zostać podjęty również w Kościele.

Przesłanie Caritas Laudato Si

1

Prostsze i skromniejsze życie

Ekologia integralna rozumiana jako prostsze i skromniejsze życie przez szukanie swoich prawdziwych potrzeb, a nie tych które są sztucznie kreowane przez rynek.

2

Ekologia to nie ideologia

To postawa zakorzeniona w katolickiej nauce społecznej, oraz polskiej kulturze i tradycji, którą przekazują nam starsze pokolenia.

3

Święto spotkania

Doświadczenie spotkania z Panem Bogiem oraz z drugim człowiekiem i przyrodą rodzi się w atmosferze wspólnej celebracji – świętowania.

4

Powszechne braterstwo

Doświadczenie powszechnego braterstwa, czyli świadomość, że wszyscy jesteśmy braćmi i siostrami zamieszkującymi wspólny dom.

5

Uważność

Refleksja nad własnymi, codziennymi działaniami i skutkami wyborów. Świadomość, w jaki sposób kształtują one procesy na świecie i życie drugiego człowieka.

6

Lokalność

Zaproszenie do wybierania produktów lokalnych, wsparcie lokalnej przedsiębiorczości, ograniczanie zbędnego transportu.

7

Ekonomia dobra wspólnego

Podkreślanie wyjątkowej wartości dobra wspólnego poprzez: promowanie podzielni, jadłodzielni, wymiany dóbr w kontrze do kupowania nowych produktów.

8

Ekologia integralna

Ekologia integralna, która jest szansą i inspiracją do nowego podejścia do ekonomii, przedsiębiorczości i modelu konsumpcji.

9

Troska o każdego człowieka

Tradycyjna troska Caritas o każdego człowieka jest rozszerzona o środowisko społeczno-przyrodnicze, w którym on żyje (cry of the earth and cry of the poor).

Nasz zespół

Projekty lokalne

Działamy w 12 diecezjach budując wspólnoty lokalne. W całej Polsce odbywa się rocznie 120 projektów ekologicznych. Możesz dołączyć!

0
Diecezji i archidiecezji
0
Mini projektów rocznie

Zapisz się
do newslettera!

I trzymaj rękę na pulsie!