Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Drugie życie przedwojennego parku

Harcerze zagospodarowują przedwojenny park!

W śląskim krajobrazie niestety nie brakuje zaśmieconych terenów poprzemysłowych o ograniczonej bioróżnorodności.

Jednym nich był Knurów Krywałd-najstarsza część Knurowa, gdzie funkcjonował szyb wydobywczy oraz punkt produkcji materiałów wybuchowych. Grupa harcerzy pod przewodnictwem lokalnej parafii postanowiła zająć się tym miejscem.

Działania miały na celu przywrócenie do użyteczności i pamięci parku, który znajduje się nieopodal lasu, na terenie parafii Św. Antoniego w Knurowie (park ten był przed II wojną światową miejscem spotkań harcerzy, dzieci​), uwrażliwienie młodzieży na problem znikającego ekosystemu oraz zwiększenie lokalnej bioróżnorodności. Projekt został nazwany “Feliksówką” nawiązując do osoby Feliksa Michalskiego, który ginął w Krywałdzie w 1 dniu II wojny Światowej.

Lokalne harcerstwo, które kierując się zasadą „Harcerz miłuje przyrodę i stara się ją poznać’ z entuzjazmem włączyło się w działania. Prace zaczęły się od oczyszczenia miejsca ze śmieci i zaplanowania terenu tak, aby był miejscem przebywania człowieka na łonie natury i skłaniał do refleksji nad przekazaną na przez Boga odpowiedzialnością o wspólny dom jakim jest Ziemia​. Zadania młodzieży obejmowały m. in. układanie kopczyków z liści dla jeży, zbieranie runa leśnego, czy przygotowanie ekologicznych ozdób świątecznych na szkolny konkurs.

Powstała wiata ogniskowa, która ma być miejscem spotkań i zadumy nad pięknem stworzenia oraz tablice informacyjne nawiązujące do lokalnej historii i bogactwa przyrodniczym oraz zawierające cytaty z encykliki Laudato Si. W obrębie ‘Feliksówki’ zamontowano też domki dla ptaków i hotele dla owadów leśnych. Obecnie na terenie parku odbywają eko-warsztaty, eko-konkursy, prelekcje.

Nazwa projektu:

„Feliksówka”

Autorzy:

PZC w Knurowie

Region:

Diecezja katowicka

Zapisz się
do newslettera!

I trzymaj rękę na pulsie!