Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Drugie życie przedwojennego parku

Harcerze zagospodarowują przedwojenny park!

W śląskim krajobrazie niestety nie brakuje zaśmieconych terenów poprzemysłowych o ograniczonej bioróżnorodności.

Jednym nich był Knurów Krywałd-najstarsza część Knurowa, będący najstarszą częścią Knurowa, gdzie funkcjonował szyb wydobywczy oraz punkt produkcji materiałów wybuchowych. Grupa harcerzy pod przewodnictwem lokalnej parafii postanowiła zająć się tym miejscem.

Działania miały na celu przywrócenie do użyteczności i pamięci parku, który znajduje się nieopodal lasu, na terenie parafii Św. Antoniego w Knurowie (park ten był przed II wojną światową miejscem spotkań harcerzy, dzieci​), uwrażliwienie młodzieży na problem znikającego ekosystemu oraz zwiększenie lokalnej bioróżnorodności. Projekt został nazwany “Feliksówką” nawiązując do osoby Feliksa Michalskiego, który ginął w Krywałdzie w 1 dniu II wojny Światowej.

Lokalne harcerstwo, które kierując się zasadą „Harcerz miłuje przyrodę i stara się ją poznać’ z entuzjazmem włączyło się w działania. Prace zaczęły się od oczyszczenia miejsca ze śmieci i zaplanowania terenu tak, aby był miejscem przebywania człowieka na łonie natury i skłaniał do refleksji nad przekazaną na przez Boga odpowiedzialnością o wspólny dom jakim jest Ziemia​. Zadania młodzieży obejmowały m. in. układanie kopczyków z liści dla jeży, zbieranie runa leśnego, czy przygotowanie ekologicznych ozdób świątecznych na szkolny konkurs.

Powstała wiata ogniskowa, która ma być miejscem spotkań i zadumy nad pięknem stworzenia oraz tablice informacyjne nawiązujące do lokalnej historii i bogactwa przyrodniczym oraz zawierające cytaty z encykliki Laudato Si. W obrębie ‘Feliksówki’ zamontowano też domki dla ptaków i hotele dla owadów leśnych. Obecnie na terenie parku odbywają eko-warsztaty, eko-konkursy, prelekcje.

Nazwa projektu:

„Feliksówka”

Autorzy:

PZC w Knurowie

Region:

Diecezja katowicka