Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Czy oddychamy czystym powietrzem?

Szkolne pomiary czystości powietrza

Centrum Wolontariatu Caritas w Koszalinie przygotowało diecezjalną mapę zanieczyszczeń powietrza.

W badaniu wzięło udział 21 placówek, w tym szkoły specjalne, średnie i przedszkola, od Koszalina, przez Słupsk do Krzyża Wielkopolskiego, które mierzyły obecność pyłów oraz innych szkodliwych związków powstających przy spalaniu śmieci. Pomiary były pobierane na terenie każdej szkoły, wewnątrz i na zewnątrz budynku, o tym samym czasie i zawsze w tym samym miejscu. Dzieci mogły również robić pomiary w okolicach własnych domów oraz na terenie, który ich zdaniem jest źródłem zanieczyszczeń. Zebrane dane zostały ujęte w artykule naukowym i udostępnione lokalnym mediom. Ponadto w jednej ze szkół zainstalowano watomierz, który przez podłączenie do niego sprzętu elektrycznego pokazuje, ile powstało dwutlenku węgla przy produkcji prądu potrzebnego do działania danego urządzenia.

Na stronie projektu: www.diecezjalnamapazanieczyszczeniapowietrza.pl uczniowie i nauczyciele zamieszczają pomiary powietrza informując o stanie powietrza w okolicy. Sprzęt przekazano 21 szkołom, Biskupowi Krzysztofowi Zadarko i Politechnice Koszalińskiej, która jest patronem projektu. Oprócz pomiarów w szkołach odbywają się katechezy na temat encykliki- każda szkoła otrzymała też parę egzemplarzy, które ubogacą biblioteki.

Dodatkowo dzieci przygotowały przygotowały poradnik obsługi urządzenia do pomiarów jakości powietrza i eko-interpretację piosenki Viki Gabo​ – posłuchajcie!

(link do filmów)

Nazwa projektu:

“Diecezjalna Mapa Zanieczyszczenia Powietrza”

Autorzy:

Centrum Wolontariatu Caritas w Koszalinie

Region:

Diecezja koszalińsko – kołobrzeska

Zapisz się
do newslettera!

I trzymaj rękę na pulsie!