Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Ogród Biblijny w Gorzkowie

Ogród Biblijny w Gorzkowie

Powiat kazimierski to teren głównie rolniczy, gdzie mieszkańcy nadużywają środków ochrony roślin. Aktywna grupa działająca przy Dziennym Domu Seniora w Gorzkowie dostrzegła problem ubożenia terenów zielonych i ekosystemów, które zamieniają się na cotygodniowo strzyżone trawniki i żywopłoty z tui. Postanowili to zmienić w swoim otoczeniu.

Na nieużytkowanym boisku szkolnym przy szkole, w której mieści się dom seniora powstał ogród biblijny. Podopiecznym Domu Seniora w Gorzkowie w odpowiedzi na wezwanie papieża Franciszka zawarte w encyklice Laudato Si udało się zachęcić członków społeczności lokalnej do podjęcia działań w imię troski o wspólny dom. Wspólnie z mieszkańcami, parafianami postanowili stworzyć miejsce, które służyć będzie pogłębianiu relacji między Bogiem, człowiekiem i naturą, wpłynie na rozmaitość biologiczną przestrzeni zabudowy wiejskiej, podniesie świadomość ekologiczną mieszkańców, będzie wzorem dla parafian i podopiecznych jak planować i tworzyć przydomowe ogrody przyjazne ludziom i zwierzętom, zachęci mieszkańców do aktywnego działania.
Ponadto ogromną wartość mają zajęcia horoterapii czyli terapii ogrodem, które są realizowane wśród seniorów z Gorzkowa. Jest to metoda terapii wykorzystująca ogrody w pracy z pacjentami, polega na wykonywaniu w ogrodzie pracy fizycznej związanej z utrzymaniem ogrodu. Terapia ta jest stosowana w przypadku rekonwalescencji po udarach, wypadkach i paraliżach. Pomimo braku uznania jako terapia terapeutyczna jest również stosowana u osób z zaburzeniami psychicznymi i niepełnosprawnością, a także jako metoda terapeutyczna dla osób wykluczonych społecznie.

Nazwa projektu:

“Biblia w Gorzkowskim Ogrodzie”

Autorzy:

Dzienny Dom Seniora w Gorzkowie

Region:

Diecezja katowicka

Zapisz się
do newslettera!

I trzymaj rękę na pulsie!