Caritas - Laudato Si | O projekcie | Niedziela św. Franciszka
Niedziela św. Franciszka

Elementem chrześcijaństwa jest postawa wdzięczności. W rzeczywistości – w zabieganiu i przytłoczeni codziennymi obowiązkami nie dostrzegamy wartości tego, co mamy, co otrzymaliśmy od Boga. Przestajemy być wrażliwi na piękno otaczającego nas świata. Papież Franciszek wprowadził do kalendarza światowy dzień modlitw o ochronę świata stworzonego (który w Kościele Powszechnym obchodzimy 1 września). To zachęta dla nas, by z jednej strony doświadczyć piękna Stworzenia, do zachwytu nad nim, z drugiej okazja do podjęcia refleksji nad naszymi nawykami czy wykroczeniami przeciw Stworzeniu. Może nas to skłonić do wejścia na drogę ekologicznego nawrócenia, przemiany naszych zwykłych zachowań czy sposobu myślenia, także w kontekście kryzysu ekologicznego.

Do tego między innymi zaprasza nas Papież Franciszek w encyklice Laudato si’, której tytuł zaczerpnięty jest z Pieśni słonecznej, napisanej przez świętego Franciszka z Asyżu. Dlatego właśnie niedziela po wspomnieniu tego Świętego (które przypada 4 października) to znakomity moment, by razem ze swoją parafią czy wspólnotą świętować w duchu Laudato si’.

Najbliższa Niedziela Świętego Franciszka przypada 6 października 2019. W atmosferze wspólnego świętowania piękna Stworzenia, poza wspólną modlitwą (dziękczynną i przebłagalną zarazem), chcielibyśmy podjąć refleksję na temat powietrza, naszego wspólnego dobra. Jak możemy zadbać o jego jakość, jaki my mamy na to wpływ i co może się stać jeśli o to, czym oddychamy, nie zadbamy?

Jeżeli chcesz przygotować takie święto w swojej parafii – skontaktuj się z nami korzystając z poniższego formularza.

zarejestruj się
Jeżeli chciałbyś wziąć udział we wspólnym świętowaniu Niedzieli św. Franciszka, prosimy pozostaw poniżej swoje dane kontaktowe i wybierz diecezję, w której dołączysz do wydarzenia. Przygotowujemy dla wszystkich m.in ciepły posiłek.

Ks. Marcin Iżycki: Organizując Niedzielę Świętego Franciszka Caritas Polska włącza się w obchody Święta Stworzenia

Od 1 września do 4 października kościół powszechny obchodzi „Season of Creation” – „Święto stworzenia”. W tym czasie Caritas Polska podejmując temat ekologicznego nawrócenia zaprasza do włączenia się w szereg spotkań wokół tego tematu: warsztatów, modlitwy i refleksji. W 2019 roku obchody tzw. Niedzieli Świętego Franciszka odbywają się w 5 diecezjach: zielonogórsko-gorzowskiej, koszalińsko-kołobrzeskiej, sosnowieckiej, przemyskiej i rzeszowskiej. W 2020 r. w obchody włączy się 12 diecezji.

Zobacz więcej
W Bieszczadach ze świętym Franciszkiem

W trosce o wspólny dom spotkali się 6 października w Myczkowcach wierni diecezji rzeszowskiej i przemyskiej na uroczystych obchodach Niedzieli świętego Franciszka.

Zobacz więcej
Czas dla Stworzenia. Franciszek, Laudato si’ i troska o wspólny dom – Ziemię

Chrześcijanie z całego świata od 1-go września do 4-go października jednoczą się w modlitwie i trosce o wspólny dom - Ziemię. Kościół powszechny obchodzi „Season of Creation” – „Święto stworzenia”. Caritas Polska podejmując temat ekologicznego nawrócenia zaprasza do włączenia się w szereg spotkań wokół tego tematu: warsztatów, modlitwy i refleksji. W 2019 roku obchody Niedzieli Świętego Franciszka odbywają się w 5 diecezjach: zielonogórsko-gorzowskiej, koszalińsko-kołobrzeskiej, sosnowieckiej, przemyskiej i rzeszowskiej.

Zobacz więcej