Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Czas dla Stworzenia

1 września – 4 października 2024

Dołącz do eko
kampanii w Kościele

Czas dla Stworzenia to coroczne święto ekumeniczne, które łączy setki tysięcy chrześcijan w modlitwie i działaniach dla planety. Rozpoczyna się 1 września, w Światowy Dzień Modlitw o Ochronę Stworzenia, a kończy 4 października Dniem świętego Franciszka z Asyżu – patrona ekologów.

Caritas Polska, jako promotor Czasu dla Stworzenia pod patronatem KEP, zaproponowała by hasłem tegorocznego Czasu dla Stworzenia było „Kupuję Umiar”. Ma to wskazać na źródłową przyczynę całego, wielopłaszczyznowego kryzysu przyrodniczego, którą to przyczyną jest konsumpcjonizm, nakręcany tzw. logiką rynku. Odpowiedzią katolików na wszechobecny nadmiar i przesyt powinien był naturalny dla świadomego człowieka umiar.

Jak wskazuje papież Franciszek w encyklice Laudato si, „jeśli zbliżamy się do przyrody i środowiska bez tego otwarcia na zadziwienie i podziw, jeśli nie mówimy już językiem braterstwa i piękna w naszej relacji ze światem, to nasze postawy będą postawami władcy, konsumenta lub jedynie wyzyskującego zasoby naturalne, niezdolnego do postawienia ograniczeń swoim doraźnym interesom. Jednakże, jeśli czujemy się ściśle związani ze wszystkim, co istnieje, to umiar i troska pojawiają się spontanicznie.”

Wykorzystanie umiaru jako formy przeciwdziałania nadkonsumpcji jest głęboko chrześcijańskie i przysłużyć się może nie tylko środowisku naturalnemu, ale również relacjom międzyludzkim, które dotąd zaniedbywane są poprzez nadmierne skupienie się na gromadzeniu materialnych bogactw. Czas dla Stworzenia wzywa nas do “globalnej solidarności” w obronie naszego wspólnego domu i wzięcia odpowiedzialności zarówno za własne decyzje zakupowe, jak i konstrukcję systemu społeczno-ekonomicznego, w którym wszyscy współdziałamy.

To wydarzenie animujemy z ramienia:

kep_logo

Dzieje się. Sprawdź to!

dbamy o środowisko
Własność – EKO KATECHEZA 1132 1600 Caritas Laudato si’

Własność – EKO KATECHEZA

ekologia w szkole
Odpowiedzialność – EKO KATECHEZA 1131 1600 Caritas Laudato si’

Odpowiedzialność – EKO KATECHEZA

pieśń słoneczna
Pieśń Słoneczna św. Franciszka 1280 853 Caritas Laudato si’

Pieśń Słoneczna św. Franciszka

działania ekologiczne
Coraz więcej działań ekologicznych 1400 788 Caritas Laudato si’

Coraz więcej działań ekologicznych

Materiały do pobrania

Eko kwartalnik
Caritas

Pobierz

Pakiet 10 pocztówek z eko pomysłami

Pobierz pakiet

Eko paczka
Caritas

Pobierz paczkę

Zapisz się
do newslettera!

I trzymaj rękę na pulsie!