Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Pożary lasów w Amazonii

Pożary lasów w Amazonii

Pożary lasów w Amazonii

Pożary lasów w Amazonii 1400 784 Caritas Laudato si’

Na przełomie lipca i sierpnia wielkie poruszenie w mediach społecznościowych wywołały zdjęcia pożarów lasów deszczowych w Amazonii na terenie Boliwii i Brazylii.

Pożary lasów deszczowych Amazonii – co jest ich przyczyną? Degradacja Amazonii to problem dużo szerszy niż tegoroczne pożary – jest on mocno osadzony w gospodarce światowej. Sytuacja rozwija się (i pogarsza) od wielu dekad. Dla przełamania zagrożeń nie wystarczy publiczne rozdzieranie szat. Potrzeba działań realnych i adekwatnych. Kluczowa by tu była zmiana modelu gospodarki i konsumpcji, do której wzywa papież Franciszek w Laudato si’.

Trwamy na modlitwie o opamiętanie ludzi owładniętych żądzą zysków, ale również zachęcamy do refleksji, oglądając ostatni film dra Tomasza Rożka:

Zobacz również:

Wylesianie Amazonii tematem Synodu w Watykanie

Wylesianie Amazonii tematem Synodu w Watykanie

Zapisz się
do newslettera!

I trzymaj rękę na pulsie!