Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Dieta bez mięsa – czy jest dla każdego? [ARTYKUŁ] Dr Małgorzata Ryżko-Skiba

Dieta bez mięsa – czy jest dla każdego? [ARTYKUŁ] Dr Małgorzata Ryżko-Skiba

Dieta bez mięsa – czy jest dla każdego? [ARTYKUŁ] Dr Małgorzata Ryżko-Skiba 2560 1707 Caritas Laudato si’

O żywieniu powstało już wiele publikacji, co świadczy o dużym zainteresowaniu tym tematem. Jest ważne, aby z ogromu informacji wybrać to, co jest istotne na danym etapie naszego życia. Od sposobu odżywiania zależą bowiem nasza kondycja fizyczna i psychiczna a także, co istotniejsze, odporność naszego organizmu. W ostatnich miesiącach, pracując z pacjentami, miałam okazję zaobserwować ciężkie przebiegi infekcji COVID-19 u osób z zaburzeniami odżywiania, zwłaszcza z chorobą otyłościową. Dieta bez mięsa budzi sporo kontrowersji – zastanówmy się więc jakich wartości odżywczych dostarcza nam ten składnik.

Od lat zalecam układanie jadłospi­su na podstawie nowej piramidy zdrowego żywienia opracowanej przez Instytut Żywności i Żywienia. Warzywa i owoce są podstawą na­szego żywienia i powinny stanowić połowę tego, co jemy. Wychodząc od tej wiedzy możemy później mo­dyfikować naszą dietę, zależnie od naszych potrzeb.

Związki, których dostarcza nam mięso

Częstym błędem w ostatnim czasie jest nieumiejętne usunięcie mięsa z diety. Mięso – jako bogate źródło pełnowartościowego białka, zawierającego wszystkie aminokwasy, oraz witamin z grupy B, fosforu, cynku, miedzi, siarki, selenu, jodu i manga­nu nie może być wyeliminowane z naszych posiłków bez zastąpie­ nia go produktami zawierającymi te składniki. Stosując zamienniki należy pamiętać, że białko roślinne jest trudniej przyswajalne niż białko zwierzęce.

Najzdrowsze jest kupowanie nie­przetworzonego mięsa i własnoręcz­ne jego przygotowywanie (najlepiej poprzez duszenie i pieczenie). W piramidzie zdrowego żywienia zaleca się, aby mięso spożywać trzy razy w tygodniu, a w pozostałe dni ryby i warzywa strączkowe. Aby unik­nąć niedoborów, warto stosować w kuchni różne rodzaje mięsa.

Witaminy i pierwiastki szczególnie ważne w diecie:

Witamina B1 (tiamina) wspomaga pracę układu sercowo-naczyniowe­go oraz nerwowego, najwięcej jest jej w mięsie wieprzowym (schab, ło­patka). Niedobory tiaminy prowadzą do zaburzeń poznawczych czy neu­rastenii. Nadmiar tiaminy wydalany jest z moczem.

Witamina B2 (ryboflawina) jest nie­zbędna do prawidłowego funkcjono­wania układu nerwowego. Obecna jest w podrobach, cielęcinie, woło­winie i wieprzowinie. Jej niedobory prowadzą do niedokrwistości nor­mocytarnej i mogą objawiać się zmia­nami zapalnymi na języku, wargach, skórze twarzy oraz pieczeniem stóp, zawrotami głowy czy zaburzeniami widzenia.

Witamina B3 (niacyna, witamina PP, kwas nikotynowy) potrzebna jest do prawidłowego funkcjonowania ukła­du nerwowego oraz do syntezy wie­lu hormonów. Obecna jest w piersi kurczaka, mięsie z indyka, wołowinie i wieprzowinie. Niedobory objawia­ją się zapaleniem skóry, bolesnymi zmianami na śluzówce jamy ustnej i na języku, a w dużych niedoborach – depresją.

Witamina B4 (cholina) jest potrzeb­na do budowy komórek mięśnio­wych, mięśnia serca, układu odde­chowego oraz ośrodkowego układu nerwowego. Niedobory, choć rzad­kie, mogą powodować stany lękowe, bóle głowy i zaparcia.

Witamina B5 (kwas pantotenowy) jest niezbędna do metabolizmu cho­lesterolu, hormonów sterydowych, witamin A i D. Obecna jest w mięsie wieprzowym, wołowym, drobiowym, cielęcinie i podrobach.

Witamina B6 (pirydoksyna) od­powiedzialna jest między innymi za wzrost organizmu. Obecna jest w mięsie wołowym i drobiowym oraz podrobach. Niedobór może być przyczyną hormonalnego raka piersi, macicy, gruczołu krokowe­go, zapalnych zmian skóry, języka i jamy ustnej, zajadów, niedokrwi­stości mikrocytarnej oraz zaburzeń neurologicznych.

Witamina B12 (kobalamina) obecna jest w mięsie i podrobach. Podstawo­wą jej rolą jest produkcja czerwonych krwinek, obniża też poziom lipidów we krwi, poprawia funkcjonowanie układu nerwowego. Większość tej witaminy jest magazynowana w wą­trobie i potrzeba dwóch lat niespoży­wania witaminy B12, aby rozwinęły się objawy hipowitaminozy. Jej brak objawia się m.in. niedokrwistością megaloblastyczną, a jej nadmiar jest wydalany z moczem.

Biotyna (witamina z grupy witamin B, witamina H) obecna jest w cie­lęcinie, wieprzowinie, podrobach i mięsie drobiowym, jej niedobór może powodować hipotonię, letarg, zaburzenia rozwoju niemowląt, brak apetytu, wymioty, zmiany skórne, zapalenie spojówek, wypadanie wło­sów oraz łamliwość paznokci.

Witamina A (retinol) występuje głównie w produktach pochodzenia zwierzęcego, np. w wątrobie wie­przowej (karoten, czyli prowitamina witaminy A, jest obecny w produk­tach roślinnych). Niedobór powodu­je zaburzenia widzenia, odporności, zmiany skórne oraz łamliwość wło­sów i paznokci.

Fosfor obecny jest w mięsie dro­biowym i podrobach, jego niedobór zwiększa podatność na infekcje oraz osłabia mięśnie i kości.

Cynk obecny jest w wołowi­nie, np. w wątrobie. Niedobór cynku prowadzi do zahamo­wania wzrostu, niedoborów immunologicznych, zaburzeń dojrzewania płciowego, za­burzeń węchu i smaku oraz funkcji poznawczych.

Żelazo obecne jest w wołowinie i cielęcinie – żelazo hemowe zawar­te w mięsie wchłania się w ok. 20- -22%, natomiast żelazo niehemowe zawarte w produktach roślinnych wchłania się w ok. 2-5%. Niedobór żelaza objawia się niedokrwistością mikrocytarną, zajdami, łamliwością włosów i paznokci, obniżoną od­pornością, zaburzeniami pamięci, zmniejszeniem sprawności fizycz­nej, pogorszeniem koncentracji i depresją. Niedobór żelaza może objawiać się spadkiem wydolności sportowej i immunologicznej. Ze względu na lepszą biodostępność żelaza z mięsa zaleca się spożywa­nie mięsa, najlepiej różnego rodzaju, oraz ryb. Do dobrych roślinnych źró­deł żelaza zaliczamy: siemię lniane, pestki dyni, soję, liście pietruszki, soczewicę czerwoną, kaszę jaglaną i gryczaną, fasolę białą, migdały oraz płatki owsiane. Biodostępność żelaza zwiększa się w obecności witaminy C, beta-karotenu i substancji obniża­jących pH (np. octu jabłkowego, soku pomidorowego). Polifenole zawarte w kawie, herbacie i kakao utrudniają wchłanianie żelaza. Przy spożywaniu produktów bogatych w żelazo należy również unikać kwasu fitynowego obecnego np. w otrębach.

jeść mięso czy być wege 1Zupa – idealne połączenie

Zupy gotowane na wywarach z kości z dodatkiem warzyw i ziół są bardzo ważnym elementem diety. Zwiększają odporność poprzez działanie przeciwzapalne, są też bogatym źródłem wapnia, magnezu, potasu oraz fosforu. Rozgotowujące się chrząstki kostne wpływają korzystnie na nasze stawy i tkankę łączną; zawarty w nich kolagen chroni śluzówkę przewodu pokarmowego działając leczniczo na stany zapalne jelit.

Złoty środek

O skutkach nadmiernej podaży mię­sa w naszej diecie wiemy wszyscy – to częste choroby układu krąże­nia, choroby nowotworowe, meta­boliczne i narządu ruchu. Światowa Fundacja Badań nad Rakiem zaleca, aby nie przekraczać spożycia 500 g czerwonego mięsa w tygodniu (750 g przed przygotowaniem). Przekro­czenie tych ilości zwiększa ryzyko nowotworu złośliwego jelita grubego i żołądka, co jest prawdopodobnie spowodowane obecnością hemo­wego żelaza oraz spożywania po­traw z przetworzonego czerwonego mięsa, takiego jak szynka, parówki, czy kiełbasa. Do mięsa czerwonego zaliczamy: wołowinę, wieprzowinę, koninę, kaczkę, gęś, jagnięcinę, ba­raninę. Zaleca się spożywanie 1-2 porcji takiego mięsa tygodniowo w ilościach nieprzekraczających 350 – 500 g na tydzień.

Jeśli zdecydujemy się przejść na dietę bez mięsa, możemy być na­rażeni na niedobory witaminy B12, witaminy D, żelaza, cynku, jodu, selenu, wapnia i kwasów tłuszczo­wych z rodziny omega-3. Szczególnie chcę podkreślić wskazanie do suple­mentacji witaminą B12 w dietach bezmięsnych, gdyż witamina ta jest obecna tylko w pokarmach pocho­dzenia zwierzęcego (w mięsie, ale też w jajach i nabiale), warto również pamiętać, że żelazo i cynk są gorzej przyswajalne z produktów roślin­nych niż z tych pochodzenia zwie­rzęcego. Ponadto z badań wynika, że zapotrzebowanie na żelazo u osób na diecie wegańskiej wynosi 180% RDA (180% dziennego zapotrzebowania), ze względu na utrudnione wchłanianie żelaza. Objawy niedoborów mogą być widoczne dopiero po wielu miesiącach, kiedy zapasy witamin, składników mineralnych w naszym organizmie zostaną zużyte. Braki wymienionych wyżej składników mogą prowadzić do zaburzeń neu­rologicznych, żołądkowo-jelitowych, niedokrwistości, zaburzeń odporno­ści, osłabienia wytrzymałości tkanki kostnej oraz zaburzeń nastroju, de­presji i stanów lękowych.

Mięso w diecie osób starszych

U osób starszych wiele problemów zdrowotnych ma związek z niedobo­rami witamin oraz makro- i mikro­ składników. Wraz z wiekiem zmniej­sza się łaknienie, które może być spowodowane gorszym odczuwaniem zapachów i smaków pokarmu, a choroby zębów i jamy ustnej powo­ dują trudności w przeżuwaniu i roz­drabnianiu pokarmu. Fizjologiczne zmiany w przewodzie pokarmowym u osób w wieku starszym prowadzą do gorszego trawienia, a następnie do gorszego wchłaniania składni­ków pokarmowych. Z upływem lat słabnie podstawowa przemiana ma terii, a co za tym idzie, zmniejsza się zapotrzebowanie na energię. Ogra­niczenie spożycia pokarmów może prowadzić do niedoborów białka, którego zapotrzebowanie nadal jest podobne do tego, jakie jest u osób w wieku średnim.

Z opisanych powyżej powodów, jak również w wyniku licznych cho­rób oraz interakcji żywności z le­kami przyjmowanymi przez osoby starsze, obserwuje się w tej grupie wiekowej częste niedobory żelaza, cynku, witaminy B6, witaminy B12 i kwasu foliowego. Często przyczyną tych niedoborów jest ograniczenie mięsa w jadłospisie, dlatego wyda­je się bardzo ważne wzbogacenie diety w mięso chude lub inne produkty bogate w białko. Choć najważniejszym źródłem składników odżywczych powinno być pożywie­nie, to przy eliminacji mięsa z diety może okazać się konieczne włączenie suplementów diety. Należy jednak pamiętać, że suplementy diety wcho­dzą w interakcje z niektórymi lekami, dlatego warto ich włączenie skonsul­tować z dietetykiem lub lekarzem.

Dieta bez mięsa u najmłodszych

Kolejną grupą wiekową, w przypad­ku której trzeba szczególnie dbać o prawidłowe odżywanie, są dzie­ci. Każdy narząd ma swój krytycz­ny okres rozwoju i niedożywienie w takim okresie może prowadzić do zaburzeń jego funkcjonowania z konsekwencjami na całe życie. Na przykład niedożywienie na samym początku, czyli od okresu życia płodowego, poprzez kolejne dwa lata życia, może doprowadzić do upośledzenia intelektualnego i emocjonalnego dziecka. W procesie wzrostu młodego organizmu bardzo ważne jest białko, które stanowi podstawę do budowy nowych, jak i regenerację zużytych komórek i tkanek organizmu. Do budowy mię­śni, narządów wewnętrznych, krwi i innych płynów ustrojowych oraz substancji o charakterze neuroprze­kaźników w układzie nerwowym nie­zbędne jest pełnowartościowe biał­ko. Większość białek pochodzenia zwierzęcego (z mięsa, mleka, jajek) jest właśnie takim białkiem. Białko pochodzenia roślinnego (zboża, rośli­ny strączkowe i oleiste) jest białkiem niepełnowartościowym. Wyjątkiem jest białko występujące w nasionach roślin strączkowych. Umiejętne łą­czenie białek pełonowartościowych i niepełnowartościowych chroni przed niedoborami żywieniowymi. Białko niezbędne jest również do budowy enzymów, hormonów i ciał odpornościowych, które biorą udział w procesach życiowych, takich jak na przykład trawienie czy bycie no­śnikami substancji odżywczych (wi­tamin, soli mineralnych). Niedobory żywieniowe są szczególnie niebez­pieczne u kobiet w ciąży i dzieci, gdyż prowadzą do zahamowania wzrostu organizmu i spadku odporności.

Dieta ma też szczególne znaczenie w przypadku sportowców. Muszą oni dbać o prawidłowy poziom że­laza, ponieważ odgrywa ono bardzo ważną rolę w procesach związanych z wydolnością fizyczną. Uczestniczy w oddychaniu komórkowym poprzez gromadzenie tlenu w mięśniach, jest kofaktorem wielu enzymów, jest niezbędne do prawidłowego funk­cjonowania układu immunologicz­nego, a będąc częścią hemoglobiny, uczestniczy w transporcie tlenu we krwi. Sportowcy potrzebują również większej ilości białka – zarówno zwierzęcego, jak i roślinnego.

Podstawą prawidłowego żywienia jest dostarczenie organizmowi od­powiedniej ilości energii i składników odżywczych. Dla każdego składnika odżywczego istnieje optymalny za­kres podaży, którego przekroczenie w jedną lub drugą stronę może pro­wadzić do kłopotów ze zdrowiem. Na podstawie mojej wieloletniej działalności naukowej w Instytucie Żywności i Żywienia oraz pracy z pa­cjentami w przychodni i w szpitalu uważam, że wszystkie modyfikacje żywieniowe powinny być wdrażane z dużą ostrożnością. Poza zapozna­niem się z literaturą warto zasięgnąć rady swojego lekarza rodzinnego, dietetyka lub trenera personalnego. Diety wegańskiej nie zalecałabym dzieciom i młodzieży w okresie roz­woju, jak również kobietom w ciąży i karmiącym. Natomiast często zale­cam okresowe diety bezmięsne oso­bom dorosłym z różnymi chorobami cywilizacyjnymi.

Dr Małgorzata Ryżko-Skiba ukończyła II Wydział Lekarski na warszawskiej Akademii Medycznej. Ponad 10 lat pracowała w Instytucie Żywności i Żywienia (praca doktorska pt. „Stan odżywienia chorych w szpitalach w Polsce”). Posiada certyfikat z leczenia otyłości. Obecnie pracuje jako lekarz rodzinny, wykorzystuje elementy medycyny stylu życia z dużym naciskiem na profilaktykę.

Zapisz się
do newslettera!

I trzymaj rękę na pulsie!