Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Projekt Laudato si’

O projekcie

Troska jest boska, a myśląc o środowisku – konieczna i potrzebna! To temat, który musi zostać podjęty również w Kościele. Projekt Caritas Laudato si jest odpowiedzią na wezwanie Papieża Franciszka oraz potrzebę budzenia w nas ekologicznej wrażliwości. Promujemy encyklikę Laudato si i mówimy o tym jak przełożyć ją na życie. Jak i dlaczego być eko!

Działamy w 12 diecezjach budując wspólnoty lokalny. W całej Polsce odbywa się rocznie 120 projektów ekologicznych. Możesz dołączyć! Weź udział w konkursie grantowym i zyskaj środki na zrobienie własnego projektu.

Jeździmy po całej Polsce ambasadą mobilną, proponując warsztaty o ekologii integralnej – zaproś nas do swojej szkoły, parafii, na wydarzenie!

Dołącz do nas, obserwuj nasze refleksje, pomysły, inspiracje!
www.facebook.pl/CaritasLaudatosi 
Instagram: si.laudato

 

Partnerem jest Freshmail

Kampania mediowa

Ogólnopolska kampania crossmediowa – promująca społeczną naukę Kościoła katolickiego w zakresie ekologii integralnej w mediach tradycyjnych i elektronicznych.

Działania projektowe będą realizowany w 12 diecezjach (5 diecezji w roku 2019 plus 7 diecezji w roku 2020). Kampania informacyjna obejmie całą Polskę (planowany zasięg – 16 milionów odbiorców).

Razem w trosce o wspólny dom

Ziemia to życie

Każdy oddech, szklanka wody, zieleń za oknem a nawet ciepłe kaloryfery… to dar życia od Ziemi dla nas.

Człowiek a ekosystem

Człowiek nadmiernie ingeruje w naturalny ekosystem. Wydobywa surowce, produkuje CO2, zużywa energię i zasoby środowiskowe. Gospodarka oparta na takich zasadach ogranicza swoją przestrzeń rozwojową i zdolność do innowacji

Ekologia integralna

Ekologia integralna jest szansą na zmianę postaw i nawyków. Na szacunek wobec każdego stworzenia. Podejmujemy działania i znajdujemy innowacyjne rozwiązania aby chronić siebie i środowisko. Tak otwieramy się na życie, które jest i będzie fundamentem przyszłych pokoleń

Laudato si

To nas łączy. Encyklika Laudato si – to zaproszenie papieża Franciszka do troski o wspólny dom, jakim jest planeta Ziemia

0
0

Działania lokalne 2019