Caritas - Laudato Si | Dla wychowawców, liderów grup, nauczycieli, katechetów
Dla wychowawców, liderów grup, nauczycieli, katechetów

W związku z obchodami 5-lecia encykliki Laudato si’, wydaliśmy także jej opracowanie, które jest obszernym tekstem przygotowanym przez specjalistów i może służyć każdemu, kto chciałby zgłębić temat. Opracowanie może być podstawą do pracy indywidualnej bądź wspólnej, bazą do przygotowania lekcji czy zajęć dotyczących ekologii oraz korzeni nauczania o niej w Kościele Katolickim.

Pobierz, skorzystaj, zrób z niego użytek!

Pobierz opracowanie Laudato si- w trosce o nasz wspólny dom