Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Opracowania o ekologii na prezentację, warsztaty i zajęcia lekcyjne

ekologia prezentacja

Opracowania o ekologii na prezentację, warsztaty i zajęcia lekcyjne

Opracowania o ekologii na prezentację, warsztaty i zajęcia lekcyjne 800 800 Caritas Laudato si’

W ramach projektu zostały przygotowane już cztery opracowania merytoryczne, skierowane do edukatorów, nauczycieli, katechetów i wszystkich zainteresowanych. Każde z nich to około 50-80 stron wiedzy z danego obszaru: badania, wypowiedzi naukowe, wykresy, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się wątpliwości z zakresu ekologii Opracowania o ekologii do prezentacji, warsztatów czy zajęć lekcyjnych są gotowe do pobrania za darmo  – skorzystaj, zrób z niego użytek!

Czy wiesz, że Papież Franciszek pisząc encyklikę Laudato si współpracował ze specjalistami z zakresu ekologii? Nam też bardzo na tym zależy! Staramy się dostarczać Wam rzetelne i merytorycznie sprawdzone informacje, które pozwalają ocenić procesy dziejące się wokół nas. Sprawdź to!

Pobierz zupełnie za darmo cztery opracowania merytoryczne z obszarów tematycznych: żywność / powietrze / ekonomia dobra wspólnego / Laudato si!

Opracowanie 1: Laudato Si’ w trosce o nasz wspólny dom

Jaki jest duchowy wymiar przyrody? Jaka jest rola człowieka w świecie? Od kiedy Kościół mówi o ekologii i dlaczego? Opracowanie prezentuje biblijne korzenie troski o stworzenie, omawia nauczanie św. Jana Pawła II czy Benedykta XVI w kontekście chrześcijańskiej odpowiedzialności na świat, ukazuje świętych którzy są przykładem życia w zgodzie z naturą. Porusza takie pojęcia jak konsumpcjonizm, globalizacja, definiuje czym jest ekologiczne nawrócenie.
Opracowanie jest dobrą podstawą do poprowadzenia pierwszej katechezy o ekologii, pozwala zrozumieć czym jest ekologia integralna, jest odpowiednie jako wstęp do poszerzenia swojej wiedzy w tym zakresie.

Opracowanie 2: Odpowiedzialne wykorzystanie żywności

Jedzenie jako dar. Problem marnowania żywności, jakie są najczęstsze przyczyny wyrzucania jedzenia. Co kryje się w pożywieniu przetworzonym, jakich dodatków warto unikać? Dlaczego powinniśmy skracać łańcuchy dostaw, jeść sezonowo i lokalnie? Czym jest konsumpcja ograniczona i jak to wszystko ma się do naszego zdrowia i ekologii?
Opracowanie kompleksowo omawia zagadnienie żywności, jak nią zarządzać, jakich wyborów dokonywać.

Opracowanie 3: Nowy model ekonomii

Czym jest kultura nadmiaru? Jakie przestrzenie najbardziej przyczyniają się do pogłębiania wyzwań ekologicznych? Jaki w świecie dążenia do ciągłego wzrostu gospodarczego znaleźć złoty środek? Jak wspólnota może przyczynić się do wprowadzania dobrych praktyk, jakie modele mogą być dla nas przykładem i co zrobić, aby to rynek był dla człowieka a nie człowiek dla rynku. W opracowaniu znajdziesz również kilka słów o tym że toniemy w śmieciach i jak prawidłowo powinien wyglądać recykling.

Opracowanie 4: Powietrze

Czym jest smog, skąd się bierze? Jakie są zagrożenia związane z zanieczyszczonym powietrzem? Jaki wpływ mają przepisy w naszym kraju na jakość powietrza? Co można zrobić na poziomie parafii, na poziomie lokalnym? Opracowanie opisuje jak wygląda sytuacja w Polsce, na ile poważny jest problem powietrza i co konkretnie można zrobić, by przyczynić się do zwalczania smogu.

Zapisz się
do newslettera!

I trzymaj rękę na pulsie!