Caritas - Laudato Si | W Bieszczadach ze świętym Franciszkiem
W Bieszczadach ze świętym Franciszkiem

W trosce o wspólny dom spotkali się 6 października w Myczkowcach wierni diecezji rzeszowskiej i przemyskiej na uroczystych obchodach Niedzieli świętego Franciszka.

Msza św. w kaplicy pw. NMP Królowej i Matki Pięknej Miłości Ośrodku Caritas w Myczkowcach zgromadziła prawie 300 osób – mieszkańców, gości i turystów przybyłych w Bieszczady. Kazanie poświęcone patronowi ekologów i świecie idei franciszkańskich wygłosił ksiądz dr Piotr Sala.

Pogoda nie zachęcała do długich spacerów, dla blisko 200 gości w sali konferencyjnej przygotowano gorącą kawę i herbatę, coś dla ciała zapewniły pyszne drożdżówki … i zaczęła się uczta dla ducha.

Sesja naukowa poświęcona zagadnieniu bioróżnorodności zdominowała tegoroczne wydarzenie. Ksiądz Piotr przybliżył zebranym przesłanie papieża Franciszka zawarte w encyklice Laudato si’. Kulturowe i etyczne aspekty ochrony przyrody w kontekście chrześcijańskiej tradycji omówił dr Stanisław Kucharzyk, zastępca dyrektora Bieszczadzkiego Parku Narodowego.

Od ogółu do szczegółu przeszli dr Magdalena Marcinkiewicz z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych i przewodnik Piotr Kutiak, którzy zaprezentowali bioróżnorodność w praktyce. W przerwach (nie tylko deszczu) goście mogli zwiedzić Ogród Biblijny z przewodnikiem, wystawę „Zwierzęta z bieszczadzkiego lasu”, uczestniczyć w zajęciach z bioróżnorodności ogrodów i roślin wykorzystywanych w kosmetyce, obejrzeć film o energii odnawialnej. Korzystając z chwilowej poprawy pogody udało się zebranym zwiedzić „Entomozieleniec” z Piotrem Kutiakiem, pomysłodawcą i największym jego popularyzatorem wśród bieszczadzkich przewodników.

Energii wszystkim dodały bieszczadzkie potrawy na ciepło. Na obiad podano regionalne danie – gołąbki z nadzieniem z tartych ziemniaków lub kaszy z grzybami.

O 15.00 zagrał dla wszystkich zespół Światło Uwielbienia.

Niedziela św. Franciszka w Bieszczadach Caritas Diecezji Rzeszowskiej

Opublikowany przez Caritas Laudato si Niedziela, 6 października 2019

Czas dla Stworzenia. Franciszek, Laudato si’ i troska o wspólny dom – Ziemię

Chrześcijanie z całego świata od 1-go września do 4-go października jednoczą się w modlitwie i trosce o wspólny dom - Ziemię. Kościół powszechny obchodzi „Season of Creation” – „Święto stworzenia”. Caritas Polska podejmując temat ekologicznego nawrócenia zaprasza do włączenia się w szereg spotkań wokół tego tematu: warsztatów, modlitwy i refleksji. W 2019 roku obchody Niedzieli Świętego Franciszka odbywają się w 5 diecezjach: zielonogórsko-gorzowskiej, koszalińsko-kołobrzeskiej, sosnowieckiej, przemyskiej i rzeszowskiej.

Zobacz więcej
Ks. Marcin Iżycki: Organizując Niedzielę Świętego Franciszka Caritas Polska włącza się w obchody Święta Stworzenia

Od 1 września do 4 października kościół powszechny obchodzi „Season of Creation” – „Święto stworzenia”. W tym czasie Caritas Polska podejmując temat ekologicznego nawrócenia zaprasza do włączenia się w szereg spotkań wokół tego tematu: warsztatów, modlitwy i refleksji. W 2019 roku obchody tzw. Niedzieli Świętego Franciszka odbywają się w 5 diecezjach: zielonogórsko-gorzowskiej, koszalińsko-kołobrzeskiej, sosnowieckiej, przemyskiej i rzeszowskiej. W 2020 r. w obchody włączy się 12 diecezji.

Zobacz więcej
Nowe drogi z Amazonii

„Amazonia: nowe drogi dla  Kościoła i na rzecz ekologii integralnej” to temat rozpoczynającego się w Watykanie (6-27 października) Synodu Biskupów. Czy Amazonia jest naprawdę tak ważna, aby poświęcić jej cały synod? Co kryje się pod pojęciem ekologii integralnej? Jakie będą owe nowe drogi dla Kościoła?

Zobacz więcej