Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

1 września rozpoczyna się Czas dla Stworzenia

Czas dla Stworzenia 2022

1 września rozpoczyna się Czas dla Stworzenia

1 września rozpoczyna się Czas dla Stworzenia 2560 1920 Caritas Laudato si’

Czas dla Stworzenia to coroczne święto ekumeniczne, które powstało w odpowiedzi na wezwanie papieża Franciszka do nawrócenia ekologicznego zawarte w encyklice Laudato si’. Wydarzenie ma na celu odnowienie relacji ze Stwórcą i całym stworzeniem poprzez wspólne świętowanie, działanie i jednoczenie się w modlitwie z braćmi i siostrami z całego świata.

Czas dla Stworzenia rozpoczyna się 1 września, w Światowy Dzień Modlitw o Ochronę Świata Stworzonego, a kończy 4 października, we wspomnienie św. Franciszka z Asyżu. Te szczególne daty podkreślają duchowy wymiar troski o świat stworzony, która jest wpisana w wiarę katolicką. Święty z Asyżu, który jest wzorem “życia z prostotą i we wspaniałej harmonii z Bogiem, z innymi ludźmi, z naturą i z samym sobą” (Ls 10), inspiruje do umiaru i mądrego korzystania z darów natury. Jego postać patronuje też Niedzieli św. Franciszka, w ramach której w poprzednich edycjach Czasu dla Stworzenia, w całej Polsce odbywały się ekologiczne festyny parafialne. 

“Wsłuchaj się w głos stworzenia – tegoroczne hasło wydarzenia wskazuje na dysonans między pieśnią stworzenia na cześć Stwórcy, a pełnym cierpienia ubolewaniem nad złym traktowaniem matki ziemi. Franciszek w orędziu na Światowy Dzień Modlitw o Ochronę Świata Stworzonego zwraca uwagę na grupy szczególnie dotknięte skutkami postępującej zmiany klimatu, których głosy są często są pomijane w dyskusjach na wysokim szczeblu. Wśród nich są przede wszystkim uchodźcy klimatyczni, których liczba według raportu IDMC od 2008 r. wzrosła do 318 mln osób. To również rdzenni mieszkańcy zdewastowanych przez przemysł, cennych przyrodniczo zakątków Ziemi oraz młodzież, która w przyszłości będzie mierzyć się z problemami związanymi z globalnym ociepleniem. Ojciec Święty wzywa do porzucenia konsumpcjonizmu i zmiany szkodliwego stylu życia i zachęca byśmy stali się świadomymi „obrońcami dzieła Bożego”.

W tym roku symbolem obchodów jest gorejący krzew, który kontrastuje z ogniem coraz częstszych pożarów pogłębiających kryzys klimatyczny. Jego płomień można równocześnie interpretować jako światło Ducha Świętego, które jednoczy chrześcijan. 

Czas dla Stworzenia zachęca nas do “globalnej solidarności” i dzielenia się otrzymanymi od Boga talentami w obronie stworzenia, którego jesteśmy częścią, ponieważ jak czytamy w encyklice Laudato si’, “talenty i zaangażowanie każdego z nas są potrzebne do naprawienia szkód spowodowanych przez ludzi w odniesieniu do stworzenia Bożego” (Ls 14). Mamy nadzieję, że udział w wydarzeniu wzbudzi w nas potrzebę troski o nasz wspólny dom.

Więcej informacji o Czasie dla Stworzenia znajdziesz na stronie: 

Season od Creation

Czas dla Stworzenia

Zobacz również:

Święty Franciszek z Asyżu. Awanturnik, który stał się symbolem ubóstwa, pokory … i ekologii

 

Czas dla Stworzenia 2022

Zapisz się
do newslettera!

I trzymaj rękę na pulsie!