Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Plakat ekologiczny „Piegi są modne” – pobierz !

Plakat ekologiczny „Piegi są modne” – pobierz !

Plakat ekologiczny „Piegi są modne” – pobierz ! 567 737 Caritas Laudato si’

W Światowy Dzień ubogich zapraszamy każdego do dzielenia się dobrem! A czynić dobro można nie tylko poprzez jałmużnę, ale również przez zachęcanie innych do niemarnowania i troszczenia się o braci i siostry. Pobierz plakat ekologiczny, powieś w widocznym miejscu pokaż innym, że troska o innych jest boska!

Plakat ekologiczny 'Piegi są modne’  [POBIERZ]

Plakat ekologiczny 'Kromka Chleba’ [POBIERZ]

 

Zobacz również:

Eko katechezy do pobrania

Zapisz się
do newslettera!

I trzymaj rękę na pulsie!