Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Międzynarodowe warsztaty o ekologii integralnej Laudato si’

Międzynarodowe warsztaty o ekologii integralnej Laudato si’

Międzynarodowe warsztaty o ekologii integralnej Laudato si’ 768 576 Caritas Laudato si’

Pod koniec września (23-24.09) w Warszawie, animatorzy i wolontariusze z pięciu diecezji zaangażowanych w projekt „Ekologia integralna encykliki Laudato si’ w działaniu wspólnot Caritas i społeczności lokalnych” spotkali się na warsztatach międzynarodowych.

Laura Noctor-King, dyrektor ds. zrównoważonego rozwoju w Global Catholic Climate Movement oraz franciszkanin, brat Benedict Ayodi postawili przed zespołem kluczowe pytanie: co się dzieje w naszym wspólnym domu? Liderzy ekologicznej zmiany zaprezentowali etyczne, teologiczne i społeczne fundamenty ekologii integralnej.

Uczestnicy mogli zapoznać się z case studies zagranicznych inicjatyw na rzecz zrównoważonego rozwoju oraz usłyszeć osobiste motywacje i historie zaangażowania – zagranicznych gości.

Warsztaty o ekologii „Nasze Potencjały” o budowaniu relacji z parafią, lokalną społecznością i jej reprezentantami w kontekście prowadzenia kampanii na rzecz ekologii integralnej - poprowadzony prze Laurę Noctor-King i fr. Benedicta Ayodi’ego – dał animatorom diecezjalnym i parafialnym konkretne narzędzia do diagnozy społecznej, analizy potrzeb i skutecznego zarządzania komunikacją i zmianą na obszarach objętych działaniami projektowymi.

Andreas Sieber z Greenpeace przepracował z zespołem projektowym zasady planowania strategii kampanii społecznej oraz tworzenie skutecznego przekazu na rzecz ekologii integralnej w lokalnych społecznościach.

Realizowany przez Caritas Polska projekt, został dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

ZAPOZNAJ SIĘ Z MATERIAŁAMI Z WARSZTATÓW:
Building relationships
case studies
Case study e.g.
Catholic Social Teaching-Ecological Crisis, Poland
Faith and Ecology
Session One Our Common Home
Zmiana klimatu okiem meteorologa

Zapisz się
do newslettera!

I trzymaj rękę na pulsie!