Materiały do pobrania:

Encyklika Laudato si

Laudato si to druga encyklika papieża Franciszka, zaprezentowana 18 czerwca 2015 w Watykanie. Określona mianem zielonej encykliki, została napisana w trosce o nasz wspólny dom.

FORMULARZ MSZY ŚWIĘTEJ NA NIEDZIELĘ ŚW. FRANCISZKA

POBIERZ MATERIAŁY

 

Opracowanie 1: Laudato Si’ w trosce o nasz wspólny dom

Jaki jest duchowy wymiar przyrody? Jaka jest rola człowieka w świecie? Od kiedy Kościół mówi o ekologii i dlaczego? Opracowanie prezentuje biblijne korzenie troski o stworzenie, omawia nauczanie św. Jana Pawła II czy Benedykta XVI w kontekście chrześcijańskiej odpowiedzialności na świat, ukazuje świętych którzy są przykładem życia w zgodzie z naturą. Porusza takie pojęcia jak konsumpcjonizm, globalizacja, definiuje czym jest ekologiczne nawrócenie. Proponuje rozwiązania przybliżające nas do

Opracowanie jest dobrą podstawą do poprowadzenia pierwszej katechezy o ekologii, pozwala zrozumieć czym jest ekologia integralna, jest odpowiednie jako wstęp do poszerzenia swojej wiedzy w tym zakresie.

Autorzy:
Zbigniew Karaczun Katedra Ochrony Środowiska i Dendrologii SGGW
Agnieszka Klimska Instytut Filozofii UKSW
Marcin Klimski Instytut Pedagogiki UKSW
Ks. Ryszard F. Sadowski SDB Centrum Ekologii i Ekofilozofii UKSW

 

Opracowanie 2: Odpowiedzialne wykorzystanie żywności

Jedzenie jako dar. Problem marnowania żywności, jakie są najczęstsze przyczyny wyrzucania jedzenia. Co kryje się w pożywieniu przetworzonym, jakich dodatków warto unikać? Dlaczego powinniśmy skracać łańcuchy dostaw, jeść sezonowo i lokalnie? Czym jest konsumpcja ograniczona i jak to wszystko ma się do naszego zdrowia i ekologii?

Opracowanie kompleksowo omawia zagadnienie żywności, jak nią zarządzać, jakich wyborów dokonywać.

Autorzy:
Agnieszka Klimska Instytut Filozofii UKSW
Marcin Klimski Instytut Pedagogiki UKSW
Zbigniew Karaczun Katedra Ochrony Środowiska i Dendrologii SGGW
Maciej Sierakowski Centrum Ekologii i Ekofilozofii oraz Instytut Nauk Biologicznych UKSW

Opracowanie 3: Nowy model ekonomii 

Czym jest kultura nadmiaru? Jakie przestrzenie najbardziej przyczyniają się do pogłębiania wyzwań ekologicznych? Jaki w świecie dążenia do ciągłego wzrostu gospodarczego znaleźć złoty środek? Jak wspólnota może przyczynić się do wprowadzania dobrych praktyk, jakie modele mogą być dla nas przykładem i co zrobić, aby to rynek był dla człowieka a nie człowiek dla rynku. W opracowaniu znajdziesz również kilka słów o tym że toniemy w śmieciach i jak prawidłowo powinien wyglądać recykling.

Autorzy:
Jan Jakub Zygmuntowski
Piotr Wójcik

 

Opracowanie 4: Powietrze

Czym jest smog, skąd się bierze? Jakie są zagrożenia związane z zanieczyszczonym powietrzem? Jaki wpływ mają przepisy w naszym kraju na jakość powietrza? Co można zrobić na poziomie parafii, na poziomie lokalnym? Opracowanie opisuje jak wygląda sytuacja w Polsce, na ile poważny jest problem powietrza i co konkretnie można zrobić, by przyczynić się do zwalczania smogu.

Autorzy:
Jakub Jędrak Polski Alarm Smogowy
Zbigniew Karaczun Katedra Ochrony Środowiska i Dendrologii SGGW
Magdalena Kozłowska Polski Alarm Smogowy