Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Przedsiębiorczość społeczna w praktyce czyli relacja z konferencji „Creatio Bonum Commune”

Przedsiębiorczość społeczna w praktyce czyli relacja z konferencji „Creatio Bonum Commune”

Przedsiębiorczość społeczna w praktyce czyli relacja z konferencji „Creatio Bonum Commune” 1200 675 Caritas Laudato si’

Konferencja „Creatio Bonum Commune” była dla nas okazją do ciekawej dyskusji na temat potencjalnych rozwiązań w zakresie ekonomii społecznej i szans, jakie daje przedsiębiorczość społeczna.

Ekologia coraz częściej pojawia się na spotkaniach i konferencjach związanych z biznesem. Kolejne ważne instytucje i firmy dostrzegają potrzebę przebudowy modelu gospodarczego, który skierowany jest jedynie na krótkotrwały zysk kosztem nadmiernej eksploatacji zasobów planety.

Czy możemy uchronić świat, nie zmieniając modelu gospodarczego, w którym funkcjonujemy? M. in. to pytanie było przedmiotem konferencji „Creatio: Bonum Commune”. Według panelistów, wśród których znaleźli się przedsiębiorcy i osoby wrażliwe społecznie, nie jest to możliwe. Dlatego niezbędne jest „uspołecznienie” czy też „zdemokratyzowanie” biznesu, by nie zajmował się on sztucznym napędzaniem konsumpcji i nie zamykał nas w błędnym kole produkcji, konsumpcji i miejsca pracy.

Odpowiedzią na problem może przedsiębiorczość społeczna, której celem poza reintegracją osób wykluczonych, może być również ratowanie człowieka poprzez ratowanie świata, w którym on żyje.

Mamy nadzieję, że spotkanie przyczyni się do dalszego rozwijania ekonomii społecznej jako realnej odpowiedzi na wezwanie papieża Franciszka, który w encyklice “Fratelli Tutti” przypomina, że drugi człowiek jest ważniejszy niż zysk.

Więcej o modelu ekonomii społecznej dowiesz się czytając opracowanie Ekonomia Franciszka.

Nagranie z konferencji – Panel I:

Nagranie z konferencji – Panel II:

 

Zdjęcia: Julia Andruszko.

Zapisz się
do newslettera!

I trzymaj rękę na pulsie!