Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Niedziela Świętego Franciszka w diecezjach

Niedziela Świętego Franciszka w diecezjach

Niedziela Świętego Franciszka w diecezjach 1400 1867 Caritas Laudato si’

Od 1 września do 4 października kościół powszechny obchodzi „Season of Creation” – „Święto stworzenia”. W tym czasie Caritas Polska podejmując temat ekologicznego nawrócenia zaprasza do włączenia się w szereg spotkań wokół tego tematu: warsztatów, modlitwy i refleksji. W 2019 roku obchody tzw. Niedzieli Świętego Franciszka odbywają się w 5 diecezjach: zielonogórsko-gorzowskiej, koszalińsko-kołobrzeskiej, sosnowieckiej, przemyskiej i rzeszowskiej. W 2020 r. w obchody włączy się 12 diecezji.

Caritas Polska nie może nie podejmować tematyki ekologicznej. Dlatego w ubiegłym roku, 7 października, wraz ze Światowym Ruchem Katolików na rzecz Środowiska zorganizowała pierwszą Niedzielę Świętego Franciszka, poświęconą tematowi niemarnowania żywności. Konferencja spotkała się z szerokim zainteresowaniem lokalnych i ogólnopolskich mediów.

„W kolejnych latach chcemy organizować cykliczne, coroczne Niedziele Świętego Franciszka poświęcone każdorazowo ważnemu problemowi społeczno-ekologicznemu. W tym roku tematem tym będzie zanieczyszczenie powietrza” – powiedział ks. Marcin Iżycki, dyrektor Caritas Polska.

W 2019 roku obchody NŚF odbędą się w 5 diecezjach. W kolejnych latach dołączy kolejne 7 diecezji. Podczas spotkań organizowanych przez Caritas przewidziane są spotkania dla rodzin i parafii, w trakcie których Animatorzy Caritas Laudato si’ podzielą się swoimi dobrymi praktykami dotyczącymi ich działań ekologicznych na rzecz lokalnej społeczności. Niedziela Świętego Franciszka – to stworzenie nowej tradycji w życiu polskiej wspólnoty. Tradycji, która na lata ustanawia w kalendarzu życia lokalnego kościoła czas poświęcony w sposób szczególny zagadnieniom wrażliwości ekologicznej, w duchu ekologii integralnej encykliki Laudato si’.

„Święto Stworzenia” celebrowane w kościele na całym świecie rozpoczyna się ustanowionym przez Papieża Franciszka na dzień 1 września Światowym Dniem Modlitw o Ochronę Świata Stworzonego. Począwszy od tego dnia, aż do 4 października – liturgicznego wspomnienia św. Franciszka z Asyżu, kościół zwraca szczególną uwagę na tematy związane z ekologią. Obchody Święta Stworzenia kończy Niedziela Świętego Franciszka.

„Season of Creation – to zachęta dla nas, by z jednej strony doświadczyć piękna Stworzenia, zachwycić się nim, z drugiej – by podjąć refleksję nad naszymi nawykami czy wykroczeniami przeciw Stworzeniu. Może nas to skłonić do wejścia na drogę ekologicznego nawrócenia, zmiany sposobu myślenia, czy zachowania, także w kontekście kryzysu ekologicznego.” – mówi Andrzej Grupa, koordynator programów Caritas Laudato si’

Jak mówią organizatorzy poszczególnych wydarzeń, w atmosferze wspólnego świętowania piękna Stworzenia, poza wspólną dziękczynno-błagalną modlitwą, chcielibyśmy podjąć refleksję na temat jakości powietrza, które jest naszym wspólnym dobrem.

22 września w Jaczowie w diecezji zielonogórsko-gorzowskiej odbyło się pierwsze świętowanie.

Więcej nt spotkania na stronie Caritas zielonogórsko-gorzowskiej.

Kolejne spotkania odbędą się w diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej 6 października parafii Ducha Świętego w Szczecinku, w parafii św. Marcina w Błażowej oraz w Ośrodku Rehabilitacyjno-Wypoczynkowym w Myczkowcach oraz w diecezji sosnowieckiej 13 października w parafii św. Antoniego z Padwy w Dąbrowie Górniczej.

Zobacz również:

Franciszek z Asyżu – patron ekologów

Zapisz się
do newslettera!

I trzymaj rękę na pulsie!