Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Opracowania naukowe

Pliki do czytania, pobierania i udostępniania.
Zapraszamy do naszego repozytorium!

Opracowanie 1: Laudato Si’ w trosce o nasz wspólny dom

Jaki jest duchowy wymiar przyrody? Jaka jest rola człowieka w świecie? Od kiedy Kościół mówi o ekologii i dlaczego? Opracowanie prezentuje biblijne korzenie troski o stworzenie, omawia nauczanie św. Jana Pawła II czy Benedykta XVI w kontekście chrześcijańskiej odpowiedzialności na świat, ukazuje świętych którzy są przykładem życia w zgodzie z naturą.

Opracowanie jest podstawą do poprowadzenia pierwszej katechezy o ekologii, pozwala zrozumieć czym jest ekologia integralna, jest odpowiednie jako wstęp do poszerzenia swojej wiedzy w tym zakresie.

Autorzy: Zbigniew Karaczun Katedra Ochrony Środowiska i Dendrologii SGGW, Agnieszka Klimska Instytut Filozofii UKSW, Marcin Klimski Instytut Pedagogiki UKSW, Ks. Ryszard F. Sadowski SDB Centrum Ekologii i Ekofilozofii UKSW

Opracowanie 2: Odpowiedzialne wykorzystanie żywności

Jedzenie jako dar. Problem marnowania żywności, jakie są najczęstsze przyczyny wyrzucania jedzenia. Co kryje się w pożywieniu przetworzonym, jakich dodatków warto unikać? Dlaczego powinniśmy skracać łańcuchy dostaw, jeść sezonowo i lokalnie? Czym jest konsumpcja ograniczona i jak to wszystko ma się do naszego zdrowia i ekologii?

Opracowanie kompleksowo omawia zagadnienie żywności, jak nią zarządzać, jakich wyborów dokonywać.

Autorzy: Agnieszka Klimska Instytut Filozofii UKSW, Marcin Klimski Instytut Pedagogiki UKSW, Zbigniew Karaczun Katedra Ochrony Środowiska i Dendrologii SGGW, Maciej Sierakowski Centrum Ekologii i Ekofilozofii oraz Instytut Nauk Biologicznych UKSW

Opracowanie 3: Nowy model ekonomii

Czym jest kultura nadmiaru? Jakie przestrzenie najbardziej przyczyniają się do pogłębiania wyzwań ekologicznych?
Jaki w świecie dążenia do ciągłego wzrostu gospodarczego znaleźć złoty środek? Jak wspólnota może przyczynić się do wprowadzania dobrych praktyk, jakie modele mogą być dla nas przykładem i co zrobić, aby to rynek był dla człowieka a nie człowiek dla rynku.

W opracowaniu znajdziesz również kilka słów o tym że toniemy w śmieciach i jak prawidłowo powinien wyglądać recykling.

Autorzy: Jan Jakub Zygmuntowski, Piotr Wójcik

Opracowanie 4: Powietrze

Czym jest smog, skąd się bierze? Jakie są zagrożenia związane z zanieczyszczonym powietrzem? Jaki wpływ mają przepisy w naszym kraju na jakość powietrza? Co można zrobić na poziomie parafii, na poziomie lokalnym?

Opracowanie opisuje jak wygląda sytuacja w Polsce, na ile poważny jest problem powietrza i co konkretnie można zrobić, by przyczynić się do zwalczania smogu.

Autorzy: Jakub Jędrak Polski Alarm Smogowy, Zbigniew Karaczun Katedra Ochrony Środowiska i Dendrologii SGGW, Magdalena Kozłowska Polski Alarm Smogowy

Opracowanie 5: Mamy wpływ na naszą przyszłość

Jak powstają coraz częstsze fale upałów? Czy w średniowieczu Grenlandia była “zielona” i czy Szwedzi przeprawiali się do Polski przez Bałtyk? Skąd wiemy, że na zmianę klimatu wpływają gazy kopalniane, a nie wybuchy wulkanów?

Oto praktyczny podręcznik o klimacie, który powstał w oparciu o aktualną wiedzę naukową. Konkretne argumenty przeciwko mitom na temat globalnego ocieplenia to świetna pomoc dla liderów zmiany społecznej oraz każdego, kto chce dowiedzieć się więcej o tym jak działa klimat.

Autorzy: Anna Sierpińska,
Hubert Kordulewski

Opracowanie 6: Woda

Czy wiesz, że razem z kupowanymi w sklepie jeansami zabierasz do domu również 11 000 litrów wody, które zużyto do ich produkcji? A w polskich domach tygodniowo marnuje się żywność o wartości 50 zł? To marnotrawienie pieniędzy, ale również surowców – w tym wody.

Przygotowaliśmy poręczne opracowanie o WODZIE. Znajdziesz w nim fakty naukowe i infografiki, które pomogą Ci zrozumieć, dlaczego pomimo suszy mamy powodzie i jak stworzyć “miasta-gąbki”. Poznasz również wskazówki pomocne w oszczędzaniu i organizacji akcji społecznych, które zachęcą do tego innych.

Autorzy: Mamy Projekt (Joanna Studzińska, Małgorzata Żmijska), dr Sebastian Szklarek, Kaja Kaja, Młode Studio

Opracowanie 7: Bioróżnorodność wokół nas

Jak uchronić lokalne nieużytki przed “betonozą” i przeobrazić je w dostępne dla mieszkańców “dzikie parki”? Jak zieleń wspomaga rozwój dziecka? Jak stworzyć wyjątkowy ekosystem we własnym ogrodzie?

Opracowanie o bioróżnorodności to pigułka wiedzy, z której dowiesz się jaką rolę pełni w naszym codziennym życiu dzika przyroda i co możemy zrobić dla jej ochrony.

Autorzy: K. Jakubowski, J. Kajzer-Bonk, M. Łaciak

Opracowanie 8: Ekonomia Franciszka

Jak odejść od wyniszczającego planetę modelu ekonomii i wprowadzić na rynek rozwiązania, które zapewnią nam bezpieczną przyszłość?

Poznaj Ekonomię Franciszka – inicjatywę tworzenia przyjaznych środowisku i społecznościom sposobów produkcji i konsumpcji, w którą zaangażowało się już ponad 2 tys. młodych przedsiębiorców i ekonomistów z całego świata.

Autorzy: Koordynator: Kamila Drzewiecka, Redaktor naczelny: Kacper Pietraszewski, Mateusz Ciasnocha, Michał Ciesielski, Agata Jaworska, Magdalena Kadziak, Marcin Kawko, Anna Maria Nowak, Zofia Rogala, Anna Sobiecka, Julia Wdowin

The Economy of Francesco – Integral ecology guide for local communities

How do we move away from a planet-destroying model of economics and bring to market solutions that will secure our future?

Meet The Economy of Francesco, an initiative to create environmentally and socially friendly ways of production and consumption that has already engaged more than 2,000 young entrepreneurs and economists from around the world.

Authors: Coordinator: Kamila Drzewiecka; Editor-in-Chief: Kacper Pietraszewski; Team: Mateusz Ciasnocha, Michał Ciesielski, Agata Jaworska, Magdalena Kadziak, Marcin Kawko, Anna Maria Nowak, Zofia Rogala, Anna Sobiecka, Julia Wdowin

Fajne rzeczy do pobrania
w naszych aktualnościach

Zapisz się
do newslettera!

I trzymaj rękę na pulsie!